Arbejdsmarkedet i Norden

Mann som arbeider på maskin, med hjelm
Fotograf
iStock
Et godt arbejdsliv spiller en helt central rolle for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund, for erhvervslivet og for det enkelte individ. Et fælles nordiske arbejdsmarked udgør hjørnestenen i det nordiske arbejdsmarked.

Arbejdsløshed

De nordiske arbejdsmarkeder er præget af lav ledighed sammenlignet med resten af Europa. Sverige og Finland dog lidt over det europæiske gennemsnit.

Arbejdsløshedsprocent

Deltidsarbejde

Flere kvinder end mænd arbejder på deltid i de nordiske lande. Deltidsbeskæftigelse er mere udbredt i Norden end i EU som helhed. Mens muligheden for deltidsarbejde har en positiv effekt på kvinders erhvervsfrekvens, påvirker det kvinders økonomiske status. Dette fører til ulighed i arbejdstid og i sidste ende i livstidsindtjening.

Deltidsarbejde. 2021

Grænsependling

Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Det er derfor interessant at følge, hvordan arbejdsmobiliteten udvikler sig på tværs af af de nordiske grænser. En indikator for dette er pendlingen I Øresundsregionen. 

Grænsependling i Øresundsregionen

Flere fakta om det nordiske arbejdsmarked

Den nordiske statistikdatabase for arbejdsmarked inkluderer data for beskæftigelse, arbejdsløshed og grænsependling. 

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel. 

Yderligere information om arbejdsmarkedet i det nordiske samarbejde kan du finde her