För dig som har ett nordiskt projekt med ramkontrakt

Organisationer som har ramavtal med Nordiska ministerrådet ska årsrapportera sina insatser enligt gemensamma mallar.

Här hittar du mallen för kontraktsunderlag till ramkontrakt som inkluderar insatsbeskrivning och budget och den mall som du ska använda för att årsredovisa insatser med ramkontrakt:

Mall för kontraktsunderlag

Förvaltningsorganen ska också göra en insatsbeskrivning och budget som redovisas i mallen för kontraksunderlag. Kontraktsunderlag ska laddas upp på projektportalen.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Årsrapport

Alla förvaltningsorgan som får verksamhet finansierad med ramkontrakt ska inkomma med en årsrapportering enligt mallen nedan senast den 15 februari. Årsrapporteringen ska innehålla en resultatredovisning av det föregående årets aktiviteter och av den förbrukning av medel som finansierats av NMR. Årsrapporten ska laddas upp på projektportalen.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Årsrapportering i projektportalen

Du rapporterar genom projektportalen. Länk och instruktioner om projektportalen hittar du här: