Belarusiska oppositionsledaren Tichanovskaja mötte Nordiska rådet och ministerrådet

22.10.20 | Nyhet
Svetlana Tichanovskaja

Svetlana Tichanovskaja

Photographer
imago images/Scanpix
Oppositionsledaren i Belarus, Svetlana Tichanovskaja, är på besök i Köpenhamn och höll ett gemensamt möte med representanter för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet på torsdagen. Temat för mötet var det aktuella läget i Belarus.

Från Nordiska rådet deltog Bertel Haarder, Annette Lind och Christian Juhl, som alla är medlemmar av rådets presidium. De uttryckte sitt starka stöd för folkets kamp mot diktaturen i Belarus och betonade vikten av en aktiv dialog med oppositionen.

- Dagens möte var av stor betydelse. Det gav oss nordiska parlamentariker möjlighet att visa vårt orubbliga stöd för den belarusiska oppositionen och även möjlighet till en direkt dialog med Svetlana Tichanovskaja. Nu fick vi direkt av henne höra vilken hjälp hon behöver av oss i kampen för demokrati i Belarus, det är ovärderligt, sade Bertel Haarder.

Han betonade att det är belarusierna själva som bäst vet vad de behöver för konkret stöd och att det är det belarusiska folket självt som ska bestämma hur kampen ska föras. Haarder sade också att de nordiska parlamentarikerna fortsätter att trycka på sina regeringar så att de håller Belarus högt på agendan tills folket har vunnit över diktaturen.

Stödet behövs

Svetlana Tichanovskaja riktade på mötet ett stort tack till de nordiska och europeiska länderna för det starka stödet och sade att det behövs. Hon lyfte också fram Norden som förebild för det belarusiska folket när det gäller samhällen präglade av frihet, mänskliga rättigheter och demokrati, exakt det som belarusierna kämpar för.

Tichanovskaja betonade också starkt att kampen inte har något med Ryssland att göra utan att det är en kamp mot en person, diktatorn Aleksandr Lukasjenko.

Hon efterlyste konkret hjälp till alla de människor och familjer som drabbats av regimens våld, och även hjälp till unga och studerande i ett land som just nu är kämpar för frihet och demokrati.

Hon bad också om hjälp när det gäller att dokumentera de tusentals övergrepp som regimen gjort sig skyldig till och även hjälp med att övergreppen utreds och att de ansvariga ställs inför rätta.

Samarbete via kontor i Vilnius

Också Nordiska ministerrådet är redo att stödja det belarusiska folket. Via sitt kontor i Vilnius i Litauen har ministerrådet de facto redan i många år haft samarbete med civilsamhället i Belarus, uppgav Nordiska ministerrådet generalsekreterare Paula Lehtomäki, som också deltog i mötet.

Det här var andra gången på en kort tid som Nordiska rådet höll möte med Svetlana Tichanovskaja. Det förra mötet ägde rum den 2 september och genomfördes som ett videomöte. Den här gången handlade det om ett fysiskt möte i Folketinget i Köpenhamn.

Svetlana Tichanovskaja är i Danmark för att ta emot tidningen Politikens frihetspris, som årligen delas ut till personer eller institutioner som under riskfyllda omständigheter försvarar rätten till frihet.

Tichanovskaja har blivit en symbol för det belarusiska folkets kamp för demokrati och anses av många som den rättmätiga presidenten efter valet den 9 augusti. Aleksandr Lukasjenko utropade sig till segrare i valet, som enligt oberoende observatörer präglades av fusk.

Contact information