En orolig värld kräver fokus på säkerhet i Norden

01.11.23 | Nyhet
Session 2023
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Säkerhet och trygghet stod högt på dagordningen på sessionens toppmöte, där de nordiska statsministrarna och Nordiska rådet träffades för att diskutera hur Norden ska agera i en orolig värld och samtidigt uppnå att bli världens mest hållbara och integrerade region.

Den säkerhetspolitiska bilden har förändrats. Det är krig och konflikter i Ukraina och Mellanöstern, vi är mitt uppe i en nordisk Nato-utvidgning och våra demokratiska värderingar och system är under press från flera håll. Det finns gott om utmaningar, så det var naturligt för statsministrarna att diskutera hur de nordiska länderna ska reagera på den nuvarande situationen och samtidigt skapa ett tryggt och grönt Norden.

Vi befinner oss i en ny, historisk situation. Det öppnar för ett närmare samarbete.

Jonas Gahr Stre, Norges statsminister

Säkerheten i Norden

Norges statsminister Jonas Gahr Støre inledde diskussionen i Stortinget med att ange riktningen för den:

– Ett finskt och svenskt Nato-medlemskap kommer att stärka vår säkerhet. Vi befinner oss i en ny, historisk situation. Det öppnar för ett närmare samarbete – även inom totalförsvar, social trygghet och beredskap. Norge vill stärka samarbetet inom den civila delen av Natos värdlandsstöd. Kritisk infrastruktur, logistik och försörjningsberedskap på både den militära och civila sidan bör i möjligaste mån bedömas i ett nordiskt sammanhang, sa Jonas Gahr Støre.

Även Sverige och Finland önskade mer samarbete mellan länderna för att stärka säkerheten. Finlands statsminister Petteri Orpo pekade på möjligheten till fler gemensamma krisövningar och utbildningar, liksom gemensamma beredskapslager och skapandet av ett nordiskt nätverk inom försörjningsberedskap.

Angelika Bengtsson, Nordiska rådet

Angelika Bengtsson
Photographer
Stine Østby/norden.org

Desinformation är ett hot mot demokratin

Konflikter och krig är ett hot mot Norden, men ett annat hot som kan ha sitt ursprung både utanför och innanför Nordens gränser är missbruk av kommunikationsteknik. Nordiska rådets Hanna Katrín Friðriksson och Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir satte båda fokus på AI, artificiell intelligens: 

– AI kommer att påverka alla samhällssektorer, och tekniken utvecklas mycket snabbare än de politiska besluten fattas på området. Vi måste agera omedelbart eftersom demokratin i sig själv är sårbar. Den måste hela tiden vårdas och skyddas, sa Katrín Jakobsdóttir. 

Sårbarheten i att ny teknik används för att skapa desinformation var också ett tema som togs upp från svensk sida. Nordiska rådets Angelika Bengtsson betonade att desinformation är ett hot mot de demokratiska spelreglerna. Hon gav själv ett färskt exempel från Sverige, där myndigheterna enligt Bengtsson utsätts för en desinformationskampanj som syftar till att ställa Sverige i dålig dager nationellt och internationellt. Sveriges statsminister Ulf Kristersson påpekade att man i Sverige har inrättat ett cybersäkerhetscentrum för att bekämpa missbruk av teknik och desinformation.

Grön omställning skapar säkerhet

Om Norden ska vara världens mest hållbara region 2030 måste den gröna omställningen påskyndas.  Det fanns också en bred enighet om att ett nordiskt samarbete om den gröna omställningen är viktigt. Samarbetet kan till exempel stärkas inom produktionen av hållbar energi från sol, vind och vatten. Ju mer hållbar energi vi kan producera själva, desto bättre är det för det gröna Norden och desto bättre är det för vår försörjningstrygghet, eftersom vi därmed kan bli oberoende av fossil energi från regimer som vi inte kan lita på. 

Se sändningen från plenum – 31 oktober: