Den hviterussiske opposisjonslederen Tikhanovskaja møtte Nordisk råd og Nordisk ministerråd

22.10.20 | Nyhet
Svetlana Tichanovskaja

Svetlana Tichanovskaja

Fotograf
imago images/Scanpix
Opposisjonslederen i Hviterussland, Svetlana Tikhanovskaja, er på besøk i København og holdt et felles møte med representanter for Nordisk råd og Nordisk ministerråd torsdag. Temaet for møtet var den aktuelle situasjonen i Hviterussland.

Fra Nordisk råd deltok Bertel Haarder, Annette Lind og Christian Juhl, som alle er medlemmer av rådets presidium. De uttrykte sin sterke støtte til folkets kamp mot diktaturet i Hviterussland og understreket betydningen av en aktiv dialog med opposisjonen.

– Dagens møte var av stor betydning. Det ga oss nordiske parlamentarikere mulighet for å vise vår urokkelige støtte til den hviterussiske opposisjonen, og også mulighet for direkte dialog med Svetlana Tikhanovskaja. Nå fikk vi høre direkte fra henne hvilken hjelp hun trenger fra oss i kampen for demokrati i Hviterussland. Det er uvurderlig, sa Bertel Haarder.

Han understreket at det er hviterusserne selv som best vet hva de trenger av konkret støtte, og at det er det hviterussiske folket selv som skal bestemme hvordan kampen skal føres. Haarder sa også at de nordiske parlamentarikerne fortsetter å legge press på sine regjeringer så de holder Hviterussland høyt på dagsordenen til folket har vunnet over diktaturet.

Støtten trengs

På møtet rettet Svetlana Tikhanovskaja en stor takk til de nordiske og europeiske landene for den sterke støtten, og sa at den er nødvendig. Hun framhevet også Norden som et forbilde for det hviterussiske folket når det gjelder samfunn preget av frihet, menneskerettigheter og demokrati, nettopp det hviterusserne kjemper for.

Tikhanovskaja understreket også sterkt at kampen ikke har noe med Russland å gjøre. Den er en kamp mot en person, diktatoren Aleksandr Lukasjenko.

Hun etterlyste konkret hjelp til alle menneskene og familiene som er rammet av regimets vold, og også hjelp til unge og studenter i et land som akkurat nå kjemper for frihet og demokrati.

Hun ba også om hjelp når det gjelder å dokumentere de mange tusen overgrepene regimet har gjort seg skyldig i, og dessuten hjelp med at overgrepene blir utredet og at de ansvarlige blir stilt for retten.

Samarbeid via kontor i Vilnius

Også Nordisk ministerråd er beredt til å støtte det hviterussiske folket. Via sitt kontor i Vilnius i Litauen har ministerrådet i praksis hatt et mangeårig samarbeid med sivilsamfunnet i Hviterussland, opplyste Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki, som også deltok på møtet.

Dette var andre gangen på kort tid Nordisk råd avholdt møte med Svetlana Tikhanovskaja. Det forrige møtet fant sted 2. september, og ble gjennomført som videomøte. Denne gangen dreide det seg om et fysisk møte i Folketinget i København.

Svetlana Tikhanovskaja er i Danmark for å motta avisen Politikens frihetspris, som hvert år deles ut til personer eller institusjoner som under risikofylte omstendigheter forsvarer retten til frihet.

Tikhanovskaja har blitt et symbol for det hviterussiske folkets kamp for demokrati, og anses av mange som den rettmessige presidenten etter valget 9. august. Aleksandr Lukasjenko utropte seg til seierherre i valget, som ifølge uavhengige observatører var preget av fusk.

Kontakt