Dålig koll i Norden på tappade fiskeredskap

17.04.20 | Nyhet
Fåglar och trasiga fisknät
Fotograf
Foto: Arild Hareide, Runde Miljøsenter
Det ligger tonvis med tappade och trasiga fiskeredskap på havsbottnarna utmed Nordens kuster. En del av dem fortsätter att fånga fisk. Andra blir till finfördelad plast som hamnar i magarna på fisk och sjöfågel.
- Det är en situation som inte är Norden värdigt år 2020, säger Gjermund Langedal, projektledare för Clean Nordic Oceans.

Iakttagelse 1: De nordiska länderna har ingen aning om hur mycket fiskeredskap som ligger utspritt på havsbottnarna.

Iakttagelse 2: De nordiska länderna har knappt någon beredskap för att hantera problemet.

Så här tydligt formulerar sig det nordiska nätverket Clean Nordic Oceans i en nyligen publicerad policy brief.

- Vi har varit så tydliga vi kunnat utan att rikta allvarlig kritik mot länderna. Vi riktar oss till beslutsfattarna inom miljö- och fiskeriförvaltningen i hela Norden, säger Gjermund Langedal.

Etiskt problem

Marin nedskräpning har fått en växande global uppmärksamhet, och även skapat ett stort folkligt engagemang med frivilliga som plockar skräp på stränderna.

Men enligt nätverket Clean Nordic Ocians har nedskräpning genom förlorade fiskeredskap inte fått den uppmärksamhet som problemet förtjänar.

- Det kan bero på att det är ett ganska osynligt problem. Det drabbar inte dig och mig på huden. Men tappade fiskeredskap som fortsätter att fånga fisk är både oetiskt och ett stort resursslöseri. Och eftersom många fiskeredskap är av plast som finfördelas över tid, möter vi till slut plasten i inne i kropparna på havets och kusternas djur, förklarar Gjermund Langedal.

Tekniska lösningar saknas

Det finns redan ett regelverk på plats i form av en EU-förordning. Regelverket säger att den som förlorar ett fiskeredskap ska anmäla detta till myndigheterna.

Det som inte finns är fungerande och enkla elektroniska system för att anmäla och registrera tappade redskap.

- En fiskare i Danmark vet att en anmälan om förlorad utrustning inte leder till någon åtgärd från myndigheternas sida. Då får man en negativ cirkel, eftersom fiskarna förlorar tillit till systemet.

Lyckat initiativ i Norge

I Norge har man lyckats etablera ett system där en anmälan oftast leder till att fiskaren får tillbaka sina tappade redskap.

- Myndigheterna ger sig ut en gång om året och plockar upp redskap som anmälts förlorade. Det skapar tillit och en motivation att fortsätta att anmäla, säger Gjermund Langedal.

 

Parallellt med att man bygger upp elektroniska system och tillit, behöver länderna jobba med att öka medvetenheten och förändra attityderna till problemet med förlorade fiskeredskap, det skriver nätverket som den första av en rad rekommenderade åtgärder till länderna.

Här är åtgärderna :

  • Inför lösningar för rapportering av redskapens position som gör att de blir synliga digitalt för andra
  • Märk fiskeredskap så att förlorade redskap kan lämnas tillbaka till ägaren.
  • Skapa metoder för att bärga förlorade fiskeredskap
  • Öka kunskapen hos hobbyfiskare och förbättra rutinerna hos yrkesfiskare
  • Gör det möjligt lämna in upphittade och kasserade fiskeredskap i fiskehamnar

Fakta:

Clean Nordic Oceans startade av Nordiska ministerrådet 2017 med Norge som ordförandeland. Nätverket består av forskare, fiskeriförvaltare, fiskare och miljöorganisationer i alla de nordiska länderna.