Energibolaget SEV fick Nordiska rådets natur- och miljöpris

27.10.15 | Nyhet
Vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015
Photographer
Magnus Froderberg/norden.org
Det färöiska energibolaget SEV mottog priset på 350 000 DKK vid Nordiska rådets prisutdelning i kulturhuset Harpa i Reykjavik.

Direktör Hákun Djurhuus från SEV överräcktes statyetten ”Nordlys” och priset på 350 000 DKK av fjolårets vinnare Reykjaviks borgmästare Dagur B. Eggertsson.

Motivering

Priset går till det färöiska elbolaget SEV för dess ambitiösa mål och innovativa åtgärder för en grön energiproduktion för det färöiska elnätet. Arbetet är betydelsefullt inte bara för infasningen av förnybar energi på Färöarna, utan också för det europeiska nätet. 

I och med sitt ambitiösa mål och sin kreativa insats för att minska användningen av fossila bränslen är SEV en värdig vinnare av Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015.