Energiselskapet SEV fikk Nordisk råds natur- og miljøpris

27.10.15 | Nyhet
Vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015
Fotograf
Magnus Froderberg/norden.org
Det færøyske energiselskapet SEV mottok prisen, som er på 350.000 danske kroner, under Nordisk råds prisutdeling i Harpa i Reykjavik.

Direktør Hákun Djurhuus fra SEV fikk overrakt statuetten ”Nordlys” og prisen på 350.000 danske kroner av fjorårets vinner, Reykjavíks borgermester Dagur B. Eggertsson.

Begrunnelse

Prisen går til det færøyske strømselskapet SEV for dets ambisiøse mål og innovative tiltak for en grønn elektrifisering av det færøyske strømnettet. Arbeidet er ikke bare av betydning for innfasingen av fornybar energi på Færøyene, men også for det europeiske nettet. 

På grunn av dets ambisiøse mål og kreative innsats for å redusere bruken av fossile brennstoffer er SEV en verdig vinner av Nordisk råds natur- og miljøpris 2015.

Direktør Hákun Djurhuus fra SEV modtog Nordisk Råds natur- og miljøprisen 2015. Prisen går til det færøske elselskab SEV for dets ambitiøse mål og innovative tiltag for en grøn elektrificering af det færøske el-net. Arbejdet er ikke kun af betydning for indfasningen af fornybar energi på Færøerne, men også for det europæiske net. På grund af dets ambitiøse mål og kreative indsats for at reducere brugen af fossile brændstoffer er SEV en værdig vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015.