Fred och säkerhet i Arktis ledord i Islands presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2024

02.11.23 | Nyhet
Oddný G. Harðardóttir, vicepresident för Nordiska rådet 2024 och Bryndís Haraldsdóttir, president för Nordiska rådet 2024.

Oddný G. Harðardóttir, vicepresident för Nordiska rådet 2024 och Bryndís Haraldsdóttir, president för Nordiska rådet 2024.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Oddný G. Harðardóttir, vicepresident för Nordiska rådet 2024 och Bryndís Haraldsdóttir, president för Nordiska rådet 2024.

Fred och säkerhet i Arktis är temat för Islands presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2024. Också miljö och jämställdhet uppmärksammas i programmet, som presenterades på Nordiska rådets session i Oslo. Bryndís Haraldsdóttir valdes till ny president och Oddný G. Harðardóttir till ny vicepresident för Nordiska rådet. De tillträder i januari 2024.

Säkerhetspolitik fortsatt viktigt

Säkerhetspolitik har under de senaste åren blivit en av de viktigaste frågorna för Nordiska rådet, och också det isländska presidentskapsprogrammet tar avstamp i arbete för fred och säkerhet, med särskilt fokus på Arktis. Norden bör sträva efter att den strategiskt viktiga arktiska regionen förblir en militär lågspänningszon, och verka för fredligt samarbete i internationella fora.

– Genomsnittstemperaturen i Arktis stiger snabbare än någonsin och isen smälter, vilket öppnar för nya sjöfartsrutter och utvinning av råvaror.  Utvecklingen i Arktis är viktig för hela världens befolkning och många länder som ligger långt därifrån visar stort intresse för området. De nordiska länderna är demokratiska samhällen som värdesätter folkrätten och mänskliga rättigheter. Vi måste samarbeta för att se till att utvecklingen i Arktis styrs av våra nordiska värderingar, säger Bryndis Haraldsdóttir.

Också livsmedelssäkerhet och försörjningstrygghet i Arktis nämns som viktiga temaområden i programmet.

– Vi måste arbeta för fred i Arktis. Fred är en förutsättning för befolkningens säkerhet och välfärd. Vi vill också se till att befolkningens egna åsikter och kultur uppmärksammas. Livsmedelssäkerhet och infrastruktur är viktiga frågor och också insatser mot klimatförändringen, säger  Oddný G. Harðardóttir.

Bättre språklig balans

Under Islands presidentskap vill man också lägga fokus på hur man ännu bättre kan se till att deltagare i det nordiska samarbetet som inte har ett skandinaviskt språk som modersmål kan delta på lika villkor på sitt eget nationalspråk. Bland annat vill man utreda om ny språkteknologi kan tas till hjälp för översättning och tolkning.

I programmet strävar man till att alla i mån av möjlighet skall kunna kommunicera på sitt eget modersmål inom det nordiska samarbetet.

Jämställdhet och marginaliserade grupper

Minoriteters och marginaliserade gruppers rättigheter och möjligheter att leva att gott liv, särskilt i Nordens glesbefolkade områden är också på tapeten. I programmet påpekas att Norden har fått internationell uppmärksamhet för de framsteg vi gjort både inom jämställdhet och LGBT+ -personers rättigheter, och att de här frågorna fortsatt är viktiga att arbeta med.

Fokus på uppdatering av Helsingforsavtalet

På flera ställen i Islands presidentskapsprogram lyfter man upp den pågående processen som Nordiska rådets presidium har inlett med att utreda en eventuell uppdatering av Helsingforsavtalet, som reglerar det officiella nordiska samarbetet. Man nämner också processen som ett konkret fokusområde för presidentskapet – där både frågor som säkerhetspolitik, klimatpolitik och frågan om språkanvändning på Nordiska rådets möten kunde tas upp.