Arktiksen rauha ja turvallisuus keskiössä Islannin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden neuvostossa 2024

02.11.23 | Uutinen
Oddný G. Harðardóttir, vicepresident för Nordiska rådet 2024 och Bryndís Haraldsdóttir, president för Nordiska rådet 2024.

Oddný G. Harðardóttir, vicepresident för Nordiska rådet 2024 och Bryndís Haraldsdóttir, president för Nordiska rådet 2024.

Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org

Oddný G. Harðardóttir, Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti 2024, ja Bryndís Haraldsdóttir, Pohjoismaiden neuvoston presidentti 2024.

Rauha ja turvallisuus arktisella alueella on otsikkona Islannin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2024. Myös ympäristö ja tasa-arvo ovat mukana puheenjohtajuusohjelmassa, joka esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa. Pohjoismaiden neuvoston uudeksi presidentiksi valittiin Bryndís Haraldsdóttir ja varapresidentiksi Oddný G. Harðardóttir. He aloittavat tehtävässään tammikuussa 2024.

Turvallisuuspolitiikka edelleen tärkeää

Turvallisuuspolitiikasta on tullut viime vuosina yksi Pohjoismaiden neuvoston tärkeimmistä kysymyksistä, ja rauhan ja turvallisuuden edistäminen on lähtökohtana myös Islannin puheenjohtajuusohjelmassa. Huomio on erityisesti arktisella alueella. Ohjelman mukaan Pohjolan tulee pyrkiä siihen, että strategisesti tärkeä Arktis säilyy sotilaallisesti vähäjännitteisenä alueena. Lisäksi tulisi edistää rauhanomaista yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla.

– Arktiksen keskilämpötila nousee nopeammin kuin koskaan, ja jäät sulavat. Tämä mahdollistaa uudet merireitit ja raaka-aineiden hyödyntämisen.  Arktiksen kehitys on tärkeää koko maailman väestölle, ja alueesta ovat kiinnostuneet monet kaukanakin sijaitsevat maat. Pohjoismaat ovat demokraattisia yhteiskuntia, jotka arvostavat kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta Arktiksen kehitystä ohjaisivat pohjoismaiset arvot, Bryndís Haraldsdóttir sanoo.

Myös Arktiksen elintarvikehuolto ja huoltovarmuus mainitaan ohjelmassa tärkeinä osa-alueita.

– Meidän on toimittava rauhan säilymiseksi arktisella alueella, sillä se on väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Haluamme huolehtia myös paikallisväestön mielipiteiden ja kulttuurin huomioimisesta. Elintarviketurvallisuus ja infrastruktuuri ovat tärkeitä kysymyksiä, ja niin ovat myös ilmastopanostukset, Oddný G. Harðardóttir sanoo.

Parempaa kielellistä tasapainoa

Islannin puheenjohtajakaudella keskitytään myös siihen, miten muita kuin skandinaavisia kieliä äidinkielenään puhuvat voisivat osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön nykyistä tasa-arvoisemmin. Tarkoituksena on selvittää muun muassa, voitaisiinko uutta kieliteknologiaa käyttää apuna kääntämisessä ja tulkkauksessa.

Ohjelmassa pyritään siihen, että osallistujat voisivat viestiä pohjoismaisessa yhteistyössä mahdollisimman paljon omalla äidinkielellään.

Tasa-arvo ja vähemmistöryhmät

Tapetilla ovat myös marginaali- ja vähemmistöryhmien oikeudet ja heidän mahdollisuutensa elää hyvää elämää varsinkin Pohjoismaiden harvaan asutuilla alueilla. Ohjelmassa huomautetaan, että Pohjoismaat ovat saaneet kansainvälistä huomiota edistysaskelista, joita ne ovat ottaneet tasa-arvon sekä LGBTI-ihmisten aseman edistämiseksi. Näiden asioiden ajamista on myös syytä jatkaa.

Huomiota Helsingin sopimuksen päivittämiseen

Islannin puheenjohtajuusohjelmassa mainitaan useaan kertaan Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston käynnistämä prosessi, jossa selvitetään virallista pohjoismaista yhteistyötä säätelevän Helsingin sopimuksen päivitystarvetta. Prosessi mainitaan myös puheenjohtajamaan painopistealueeksi, jonka yhteydessä voidaan käsitellä esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaa, ilmastopolitiikkaa ja Pohjoismaiden neuvoston kokousten kielipolitiikkaa.