Gränshinderrådet: Viktigt att dra lärdomar av coronakrisen

06.04.20 | Nyhet
Gränshinderrådets videomöte i mars 2020.

Gränshinderrårets videomöte i mars 2020.

Photographer
Matts Lindqvist

Gränshinderrådet höll sitt möte på distans på grund av coronapandemin.

Coronapandemin ställer till många problem i de nordiska gränsregionerna, särskilt för de tusentals som dagligen pendlar över gränserna. När krisen är över vill det nordiska Gränshinderrådet att man samlar in erfarenheter från de nordiska länderna för att dra lärdomar inför kommande kriser.

Problemen i gränsregionerna och gränspendlarnas situation var en viktig punkt på dagordningen när Gränshinderrådet höll ett videomöte på fredagen. Mötet uttryckte oro för att coronakrisen har lett till att rörligheten mellan länderna försvårats betydligt.

- De nordiska länderna har valt olika vägar att bekämpa coronaviruset och det har tyvärr lett till fler gränshinder för nordborna. När pandemin är över bör vi samla in erfarenheter av de åtgärder som nu vidtagits för att kunna undvika de mest negativa konsekvenserna nästa gång en kris slår till, säger Bertel Haarder, ledamot av danska Folketinget och Nordiska rådet, och ordförande för Gränshinderrådet under 2020.

"Glädjande med mera kontakt"

Bertel Haarder konstaterar att kontakterna mellan de nordiska regeringarna nu är betydligt tätare än i början av krisen, och att man kan se att erfarenhetsutbytet fungerar.

- Det är glädjande att se att det har varit mycket kontakt mellan de nordiska ministrarna de senaste dagarna. Det är oerhört viktigt att de nordiska länderna talar ihop sig i kristider och löser problemen tillsammans, säger Bertel Haarder.

Konkreta problem lösta

Under coronakrisen har Gränshinderrådet löpande fått in rapporteringar från de gränsregionala informationstjänsterna som identifierat de gränsrelaterade problemen, i takt med att länderna har skruvat upp kampen mot coronaviruset. Informationen har vidarebefordrats till de nordiska regeringarna.

Gränshinderrådet har också vidtagit åtgärder för att lösa problemen och har tillsammans med de gränsregionala informationstjänsterna och ländernas departement och myndigheter kunnat bidra till att några hinder har uppmärksammats och åtgärdats.

Bland annat har man nått en lösning på till vilket lands socialförsäkringssystem en gränspendlare i Norden ska tillhöra när arbetsgivaren ger order om hemarbete på grund av corona. Även problematiken kring vilket lands A-kassa en person ska tillhöra vid hemarbete är löst.

Dessutom har Gränshinderrådet bidragit till att Öresundspendlarna fått en tågtur till i rusningstid, vilket har stor betydelse för dem som fått se sina sex tågturer per timme reduceras till en tur i spåren av coronakrisen.

 

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag.