Grensehinderrådet: Viktig å dra lærdom av koronakrisen

06.04.20 | Nyhet
Gränshinderrådets videomöte i mars 2020.

Gränshinderrårets videomöte i mars 2020.

Photographer
Matts Lindqvist

Grensehinderrådet holdt sitt møte på distanse på grunn av koronapandemien.

Koronapandemien skaper mange problemer i de nordiske grenseregionene, spesielt for de mange tusen som daglig pendler over grensen. Når krisen er over, vil det nordiske Grensehinderrådet at man skal samle inn erfaringer fra de nordiske landene for å dra lærdom til kommende kriser.

Problemene i grenseregionene og grensependlernes situasjon var et viktig punkt på dagsordenen da Grensehinderrådet holdt videomøte på fredag. Møtet uttrykte uro over at koronakrisen har ført til at det har blitt betydelig vanskeligere å bevege seg mellom landene.

– De nordiske landene har valgt forskjellige veier for å bekjempe koronaviruset, og det har dessverre ført til flere grensehindre for nordboerne. Når pandemien er over, bør vi samle inn erfaringer fra tiltakene som er innført, så vi kan unngå de mest negative konsekvensene neste gang en krise slår til, sier Bertel Haarder, medlem av det danske Folketinget og Nordisk råd og leder for Grensehinderrådet i 2020.

“Gledelig med mer kontakt”

Bertel Haarder konstaterer at kontaktene mellom de nordiske regjeringene nå er betydelig tettere enn i begynnelsen av krisen, og at man kan se at erfaringsutvekslingen fungerer.

– Det er gledelig å se at det har vært mye kontakt mellom de nordiske ministrene de senere dagene. Det er uhyre viktig at de nordiske landene snakker sammen i krisetider og løser problemene sammen.

Konkrete problemer er løst

Under koronakrisen har Grensehinderrådet løpende fått inn rapporteringer fra de grenseregionale informasjonstjenestene, som har identifisert de grenserelaterte problemene i takt med at landene har intensivert kampen mot koronaviruset. Informasjonen er brakt videre til de nordiske regjeringene.

Grensehinderrådet har også iverksatt tiltak for å løse problemene og har sammen med de grenseregionale informasjonstjenestene og landenes departementer og myndigheter kunnet bidra til at noen hindre har fått oppmerksomhet og er behandlet.

Blant annet har man funnet en løsning på hvilket lands trygdesystem en grensependler i Norden skal tilhøre når arbeidsgiveren gir ordre om hjemmearbeid på grunn av korona. Også problematikken om hvilket lands arbeidsledighetskasse en person skal tilhøre ved hjemmearbeid, er løst.

Dessuten har Grensehinderrådet bidratt til at Øresunds-pendlerne har fått en ekstra togavgang i rushtiden, noe som har stor betydning for dem som har fått seks togavganger i timen redusert til én i kjølvannet av koronakrisen.

 

Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak.