Grænsehindringsrådet: Vigtigt at tage ved lære af coronakrisen

06.04.20 | Nyhed
Gränshinderrådets videomöte i mars 2020.

Gränshinderrårets videomöte i mars 2020.

Photographer
Matts Lindqvist

Grænsehindringsrådet mødtes virtuelt på grund af coronapandemien.

Coronapandemien skaber mange problemer i de nordiske grænseregioner, især for de tusindvis af personer, som dagligt pendler på tværs af grænserne. Når krisen er ovre, ønsker Grænsehindringsrådet, at vi indsamler erfaringer fra de nordiske lande, så vi kan tage ved lære og bruge denne viden i forhold til kommende kriser.

Problemerne i grænseregionerne og grænsependlernes situation var et vigtigt punkt på dagsordenen, da Grænsehindringsrådet afholdt et videomøde fredag. Ved mødet blev der udtrykt bekymring for, at coronakrisen har gjort det betydeligt vanskeligere at bevæge sig mellem landene.

– De nordiske lande har valgt forskellige måder at bekæmpe coronavirus på, og det har desværre medført flere grænsehindringer for nordboerne. Når pandemien er ovre, bør vi indsamle erfaringer fra de tiltag, som nu er vedtaget, for at vi kan undgå de mest negative konsekvenser, når vi næste gang rammes af en krise, siger Bertel Haarder, medlem af Folketinget og Nordisk Råd og formand for Grænsehindringsrådet i 2020.

"Glædeligt med mere kontakt"

Bertel Haarder konstaterer, at kontakten mellem de nordiske regeringer nu er betydeligt tættere, end den var i begyndelsen af krisen, og at man kan se, at erfaringsudvekslingen fungerer.

– Det er glædeligt at se, at der har været meget kontakt mellem de nordiske ministre i de seneste dage. Det er utroligt vigtigt, at de nordiske lande taler sammen i krisetider og løser problemerne i fællesskab, siger Bertel Haarder.

Konkrete problemer løst

Under coronakrisen har Grænsehindringsrådet løbende fået meldinger fra de grænseregionale informationstjenester, som har identificeret de grænserelaterede problemer, i takt med at landene har skruet op for kampen mod coronavirus. Disse informationer er blevet sendt videre til de nordiske regeringer.

Grænsehindringsrådet har også vedtaget tiltag for at løse problemerne og har sammen med de grænseregionale informationstjenester og landenes ministerier og myndigheder kunnet bidrage til, at nogle af hindringerne er blevet opdaget og adresseret.

Blandt andet har man fundet en løsning på, hvilket lands sociale sikringssystem nordiske grænsependlere skal tilhøre i forbindelse med hjemmearbejde på grund af coronakrisen. Problematikken om tilhørsforhold til a-kasser under hjemmearbejde er også løst.

Desuden har Grænsehindringsrådet bidraget til, at Øresundspendlere har fået en ekstra afgang i myldretiden, hvilket har en stor betydning, idet seks afgange i timen tidligere blev reduceret til én afgang som følge af coronakrisen.

 

Grænsehindringsrådet er et politisk nedsat organ, som på opdrag af de nordiske regeringer skal fremme den frie bevægelighed i Norden for både privatpersoner og virksomheder.