Hela utbildningskedjan viktig för att stärka barn och ungas engagemang för hållbarhet

17.05.23 | Nyhet
Toppmøte om utdanning i Reykjavik
Photographer
Sigurjón Ragnar / norden.org
Engagemang för hållbarhetsfrågor, inte minst bland barn och unga, är viktigt för att bygga framtidstro. Betydelsen av utbildning inom hållbarhet genom hela skolgången var en slutsats när de nordiska utbildningsministrarna och ordförandena för de nordiska lärarorganisationerna diskuterade utbildningens roll rörande hållbar utveckling.

Hur kan vi öka medvetenheten om hållbar utveckling inom utbildningen för våra barn och unga genom utbildningskedjan och hur arbetar man med skolor för att nå målen för hållbar utveckling? Detta var frågor som den isländska regeringen tillsammans med Nordiska lärarorganisationernas samråd (NLS) lyfte under ett toppmöte i Reykjavik den 3 maj. 

Toppmötet innebar även att de nordiska utbildningsministrar och ordföranden för de nordiska lärarorganisationerna samlades för första gången till ett gemensamt möte. Nordisk dialog och samarbete är otroligt värdefullt, för man är starkare tillsammans.

- Vi kan prata om en nordisk modell inom utbildning, som bygger på tillit, kunskap och förmåga till kritiskt tänkande. Detta är något som inte kan tas förgivet utan kräver omsorg, här kan och ska Norden samarbeta och stå samman, säger Christer Holmlund, generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationernas Samråd (NLS).

Detta är något som inte kan tas förgivet utan kräver omsorg, här kan och ska Norden samarbeta och stå samman.

Christer Holmlund, generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationernas Samråd

Behov av mer utbildning för hållbar utveckling

Det är viktigt att barn och unga får lära sig om vikten av hållbarhet och om sin egen förmåga att påverka sin omgivning och världen. Målsättningar kring hållbarhetsmål och kompetenser för hållbar utveckling redan fastställda i läroplaner över hela Norden.

Det finns en bred enighet om målsättningar för, och betydelsen av, utbildning för hållbar utveckling hela vägen från förskolan till högre utbildning och det livslånga lärandet. Däremot förutsätter det att ramvillkoren för att ordna kvalitativ undervisning uppfylls.

Just nu påverkas skolvärlden av utmaningar. Något som får till effekt hur ingående man kan uppmärksamma hållbar utveckling i skolornas vardag och integrera frågan i olika ämnen. Några av utmaningarna som nämndes handlade om brist på lärare, lärarnas bristande möjlighet till kontinuerlig utveckling samt barn och ungas missnöje.

Det konstaterades helt enkelt att lärarna behöver mer stöd och verktyg samtidigt som det behövs fler som utbildar sig till lärare och att lärare möjliggörs kontinuerlig utveckling. Här kan den nordiska dialogen och samarbetet bli en viktig faktor.

- Utbildning är nyckeln till att frigöra potentialen hos våra barn och förbereda dem för framtidens utmaningar. Därför är det viktigt att vi nu fortsätter den nordiska dialogen och samarbetet med alla berörda parter för att stärka lärarens betydelse och ovärderliga bidrag för att forma våra barns framtid, säger Ásmundur Einar Daðason, Islands utbildnings- och barnminister.

Utbildning är nyckeln till att frigöra potentialen hos våra barn och förbereda dem för framtidens utmaningar.

Ásmundur Einar Daðason, Islands utbildnings- och barnminister

Bygga framtidstro

I en värld där oro och ångest inför den globala utvecklingen har fått fotfäste är barn och ungas förmåga att bygga en framtidstro oerhört viktig – så även deras engagemang för en hållbar utveckling. Tillsammans är man stark och kan skapa en bättre integration av hållbarhetsaspekterna i utbildningen. Barn och unga är Norden, och världens framtid.

- Jag hoppas att detta bara var början på en vacker vänskap där vi tillsammans arbetar för att bygga en nordisk framtidstro med hållbar utveckling för alla nuvarande och kommande generationer, säger Magnús Þór Jónsson, ordförande för Lärarförbundet på Island.

 

Jag hoppas att detta bara var början på en vacker vänskap där vi tillsammans arbetar för att bygga en nordisk framtidstro med hållbar utveckling för alla nuvarande och kommande generationer

Magnús Þór Jónsson, ordförande för Lärarförbundet på Island

Temat hållbar utbildning är en stor del av programmet 'Hållbar livsstil i Norden', som koordineras av Nordregio.