Innehåll

15.06.20 | Nyhet

Gränshinderrådet i brev till statsministrarna: Ta fram en nordisk krisstrategi!

Ta fram en nordisk strategi för kommande kriser och informera grannländerna i god tid innan rörligheten över gränserna begränsas. Den uppmaningen kommer Gränshinderrådet med i ett brev till de nordiska regeringscheferna. Rådet har också skickat brev till finansministrarna med uppmaninge...

12.06.20 | Nyhet

Så tar sig den nordiska arbetsmarknaden ur krisen

På några få månader förvandlades en god nordisk arbetsmarknad till en krisdrabbad, med tiotusentals uppsägningar och konkurser. Vägen tillbaka går via utbildningssatsningar och konstruktivt samarbete med arbetsmarknadens parter, anser de nordiska arbetslivsministrarna.

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning Reykjavik-deklarationen (reviderad 2016)

Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Det omfattande och djupgående nordiska samarbetet inom dessa områden är unikt. Det skall bevaras och utvecklas.

28.02.20 | Information

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U)

Ministerrådet for Uddannelse og Forskning skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs og kompetenceregion.