Innehåll

  Nyheter
  05.05.22 | Nyhet

  Förstärkt mobilitet på utbildningsområdet

  De nordiska utbildningsministrarna har i dag skrivit under en reviderad version av Reykjavikdeklarationen. Syftet med revisionen är att understryka vikten av mobilitet på utbildningsområdet.

  25.04.22 | Nyhet

  Nordplus åpner for å gi støtte til ukrainske studenter

  Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning har i samarbeid med de baltiske landene besluttet å endre sine regler for Nordplus. Nå blir det mulig å gi økonomisk støtte til ukrainske studenter. Vedtaket er midlertidig og kommer som en konsekvens av krigen i Ukraina, og det faktum at ...

  02.09.20 | Information

  Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

  Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.

  02.11.16 | Deklaration

  Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning Reykjavik-deklarationen (reviderad 2016)

  Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Det omfattande och djupgående nordiska samarbetet inom dessa områden är unikt. Det skall bevaras och utvecklas.