Innehåll

06.10.21 | Nyhet

Slik kan integreringen i Norden bli bedre

Hvis du er en ung flyktning med opphold i Norden, er sjansen stor for at du har dårligere fysisk og psykisk helse, lavere utdannelse og er mer arbeidsledig enn majoritetsbefolkningen. Forskerne bak en stor nordiske studie har identifisert betydelige ulikheter både innen og mellom de nor...

14.09.21 | Nyhet

Unge rådgiver Nordisk Ministerråd

Unge er nøglespillere i udviklingen af det nye materiale, der skal forklare, hvad Nordisk Ministerråd er, og hvorfor arbejde her også er til gavn for børn og unge i Norden.

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning Reykjavik-deklarationen (reviderad 2016)

Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Det omfattande och djupgående nordiska samarbetet inom dessa områden är unikt. Det skall bevaras och utvecklas.

02.09.20 | Information

Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.