Innehåll

30.06.21 | Nyhet

Tilgangen til vacciner skal sikres bedre i krisesituationer

Det seneste år med COVID19 har vist, at der er et behov for, at Norden selv bør udvikle og koordinere vaccination, så nordiske borgere ikke er afhængige af ustabile og utilstrækkelige leverancer langt væk fra. Forslaget stilles af Nordisk Grøn Venstre, og Udvalget for Velfærd i Nordisk ...

26.05.21 | Nyhet

Antibiotikaresistens må højere op på dagsordenen

Nordisk Råds danske præsidentskab og Udvalget for Velfærd i Norden opfordrer de nordiske parlamenter til at debattere antibiotikaresistens og drøfte muligheden for at udvikle en fælles nordisk handlingsplan til bekæmpelse af en sundhedstrussel, der på sigt kan blive værre end den krise,...

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning Reykjavik-deklarationen (reviderad 2016)

Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Det omfattande och djupgående nordiska samarbetet inom dessa områden är unikt. Det skall bevaras och utvecklas.

02.09.20 | Information

Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.