Innehåll

05.04.19 | Nyhet

Lärarnas roll i samhället måste stärkas

Lärarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Den rollen återspeglas inte alltid i deras allmänna status. De nordiska utbildningsministrarna menar att det är hög tid att vi gör något åt det. Ämnet stod därför högt på dagordningen när ministrarna möttes i Reykjavik den 9 april. ...

02.04.19 | Nyhet

Tidlig omsorg og utdannelse er grunnmuren resten av livet står på

Mange land ser til den nordiske førskolemodellen som inkluderende, universell og med en unik kombinasjon av omsorg lek og læring. I Norden er tidlig omsorg og utdannelse den viktigste byggesteinen for fremtidens læring. Det handler om høy kvalitet og investering i barns oppvekstsvilkår....

04.10.18 | Deklaration

Språkdeklarasjonen

Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

03.04.19 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...