Innehåll

09.09.19 | Nyhet

Ny uddannelse skal forebygge smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens

Når Göteborg Universitet i denne uge slår dørene op for en ny nordisk sundhedsuddannelse, er det målet at gøre de studerende i stand til bedre at forebygge smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens til gavn for sundheden i Norden.

03.09.19 | Nyhet

Ingen i Norden skal rammes af æresrelateret vold

Nordisk Råds velfærdsudvalg ønsker et Norden, hvor mennesker frit kan forfølge egne drømme og ikke bliver styret af æresrelateret undertrykkelse og vold. Derfor anbefaler velfærdsudvalget et øget nordisk regeringssamarbejde på området.

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning Reykjavik-deklarationen (reviderad 2016)

Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Det omfattande och djupgående nordiska samarbetet inom dessa områden är unikt. Det skall bevaras och utvecklas.

29.04.19 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...