Jens-Kjeld Jensen från Färöarna vinner Nordiska rådets miljöpris 2020

27.10.20 | Nyhet
Miljøpris vinder 2020

Miljøprisen overrækkes til Jens-Kjeld Jensen af Rókur Tummasarson til et arrangement i Nordens Hus i Tórshavn på Færøerne i forbindelse med uddelingen af Nordisk Råds priser 2020.

Fotograf
Jens Kristian Vang

Miljöpriset överräcks till Jens-Kjeld Jensen av Rókur Tummasarson på ett evenemang i Nordens Hus i Tórshavn på Färöarna i förbindelse med utdelningen av Nordiska rådets priser 2020.

Hedersdoktor, skribent, kock och naturentusiast Jens-Kjeld Jensen får Nordiska rådets miljöpris 2020 för sitt arbete med att studera och förmedla utvecklingen av biodiversiteten på Färöarna. I motiveringen lyder det bland annat att han är ett föredömligt exempel på hur mycket en äkta eldsjäl kan åstadkomma.

Med fem böcker och över 500 artiklar, av dem mer än 200 vetenskapliga och populärvetenskapliga, om den färöiska biodiversiteten, är det knappast rättvist att beskriva Jens-Kjeld Jensens verksamhet som en hobby. Något han annars själv föredrar trots sin titel som hedersdoktor vid Färöarnas universitet. Han tilldelas priset för sin verksamhet i över 40 år, där han har satt fokus på mångfalden i den färöiska naturen.

Jens-Kjeld Jensen överräcktes miljöpriset av de två grönländska klimataktivisterna Kira Lennert Olsen och Nuiana Hardenber under den digitala utdelningen av Nordiska rådets priser 2020 på tisdag kväll. Den digitala prisfesten ersatte prisutdelningen som annars var planlagt till Island, men måste avlysas på grund av covid-19.

Juryns motivering

Jens-Kjeld Jensen tilldelas priset för sin stora insats för att sätta fokus på mångfalden i den färöiska naturen. I över 40 år har Jens-Kjeld insamlat kunskap och beskrivit allt från loppor, möss och fåglar till fossiler, svampar och buskar i de färöiska fjällen.

Som självlärd forskare och förmedlare har han i böcker och hundratals vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar upplyst färöingar och fackfolk, och när det har varit nödvändigt har han varnat för det hot som invasiva arter och ingrepp i naturen utgör mot den känsliga färöiska naturen.

Jens-Kjeld Jensen samarbetar med naturforskare världen över och har medverkat till att kartlägga över 350 nya arter på Färöarna. Han är känd och respekterad bland färöingar och kolleger för sitt arbete och har till och med fått en art av nattsvärmare uppkallad efter sig. Många färöiska barn och vuxna har genom utflykter med förskolan eller skolan fått inblick i naturens förunderliga värld, när de har besökt Jens-Kjelds hem på ön Nólsoy. Därför är det också ofta honom de kommer att tänka på och kontaktar, när de senare i livet hittar eller ser ett eller annat spännande i naturen.

Jens-Kjeld Jensens bidrag till förståelsen och bevarandet av mångfalden i den färöiska naturen är ovärderligt, och han är ett föredömligt exempel på hur mycket en äkta eldsjäl kan uträtta för en rikare natur.

För denna insats anser bedömningskommittén att Jens-Kjeld Jensen ska tilldelas Nordiska rådets miljöpris 2020.

Om Nordiska rådets priser

Nordiska rådet utdelar varje år fem priser: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset. Vinnaren mottar prisstatyetten ”Nordlys” och 350 000 danska kronor som utdelas i förbindelse med Nordiska rådets årliga session. Covid-19 satte stopp för prisutdelningen på Island 2020, och i stället hölls en virtuell prisfest där vinnarna av Nordiska rådets fem priser avslöjades online.

Om Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris 2020 hyllar nordiska initiativ, som har gjort en speciell insats för att värna om den biologiska mångfalden i vår natur. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår existens och en källa till välfärd. Temat understöder FN:s globala mål 14 och 15 om livet i hav och på land. I år utdelas Nordiska rådets miljöpris för 26:e gången.