Vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2020

Jens-Kjeld Jensen
Fotograf
Jens-Kjeld Jensen
Nordiska rådets miljöpris 2020 går till Jens-Kjeld Jensen från Färöarna. Temat för årets pris är biodiversitet och priset ska gå till ett nordiskt initiativ som säkrar en större mångfald i naturen för vår gemensamma framtid. Temat avspeglar och understöder FN:s globala mål 14 och 15 om livet i hav och på land.

Juryns motivering

Jens-Kjeld Jensen tilldelas priset för sin stora insats för att sätta fokus på mångfalden i den färöiska naturen.

I över 40 år har Jens-Kjeld insamlat kunskap och beskrivit allt från loppor, möss och fåglar till fossiler, svampar och buskar i de färöiska fjällen.

Som självlärd forskare och förmedlare har han i böcker och hundratals vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar upplyst färöingar och fackfolk, och när det har varit nödvändigt har han varnat för det hot som invasiva arter och ingrepp i naturen utgör mot den känsliga färöiska naturen.

Jens-Kjeld Jensen samarbetar med naturforskare världen över och har medverkat till att kartlägga över 350 nya arter på Färöarna. Han är känd och respekterad bland färöingar och kolleger för sitt arbete och har till och med fått en art av nattsvärmare uppkallad efter sig.

Många färöiska barn och vuxna har genom utflykter med förskolan eller skolan fått inblick i naturens förunderliga värld, när de har besökt Jens-Kjelds hem på ön Nólsoy. Därför är det också ofta honom de kommer att tänka på och kontaktar, när de senare i livet hittar eller ser ett eller annat spännande i naturen.

Jens-Kjeld Jensens bidrag till förståelsen och bevarandet av mångfalden i den färöiska naturen är ovärderligt, och han är ett föredömligt exempel på hur mycket en äkta eldsjäl kan uträtta för en rikare natur.

För denna insats anser bedömningskommittén att Jens-Kjeld Jensen ska tilldelas Nordiska rådets miljöpris 2020.