Jens Stoltenberg gästtalare på Nordiska rådets session

10.10.23 | Nyhet
NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg

NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg

Photographer
NATO
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg kommer att vara gästtalare på Nordiska rådets session i Oslo den 31 oktober. Temat är Nato och Norden i en ny säkerhetspolitisk verklighet, och efterföljande kommer medlemmarna i Nordiska rådet att ha möjlighet till frågor och debatt. Stoltenberg talar direkt efter öppningen av sessionen tisdag 31.10 kl. 14.00.

- Vi är väldigt glada för att NATO:s generalsekreterare är gästtalare när politiker från alla nordiska länder möts i Oslo. Den säkerhetspolitiska situationen står högt på agendan i det nordiska samarbetet, starkt präglat av Rysslands krig i Ukraina. Det norska presidentskapet har ”Ett tryggt, grönt och ungt Norden” som sina prioriteringar, och samarbete inom försvar är grundläggande för ett tryggt Norden. Nu ser vi fram emot att hela Norden samlas i NATO och vi vill diskutera med Stoltenberg om vad det betyder för nordisk säkerhet och nordiskt samarbete, säger Nordiska rådets president Jorodd Asphjell.

Nordiska rådet bjuder varje år in en gästtalare med hög profil till sessionen. Stoltenberg var också gästtalare på sessionen 2021, även då var försvarspolitik temat. I fjol talade Finlands president Sauli Niinistö, också han med ett likartat tema – det nordiska samarbetets betydelse i en förändrad säkerhetssituation.

Säkerhetspolitik allt viktigare

Försvars- och säkerhetspolitik har under 2000-talet blivit allt viktigare inom det nordiska samarbetet. Det här står i skarp kontrast till tidigare decennier, då de här politikområdena inte diskuterades alls inom ramarna för Nordiska rådet. De nordiska länderna samarbetar sedan 2009 i försvarsfrågor inom ramarna för Nordefco (Nordic Defence Cooperation). Inom Nordiska ministerrådet görs inget försvarspolitiskt samarbete.

Nordiska rådets 75: session ordnas i Stortinget i Oslo den 30 oktober till den 2 november. Sessionen ordnas årligen i det land som innehar presidentskapet i Nordiska rådet. Under sessionen behandlar rådets 87 medlemmar nya förslag och får rapporteringar från de nordiska ländernas statsministrar och andra ministrar om hur regeringarna gått vidare med de rekommendationer som rådet kommit med.