Jens Stoltenberg gjestetaler på Nordisk råds sesjon

10.10.23 | Nyhet
NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg

NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg

Photographer
NATO
Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal være gjestetaler på Nordisk råds sesjon i Oslo 31. oktober. Temaet er Nato og Norden i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, og etterpå har medlemmene i Nordisk råd mulighet for å stille spørsmål og debattere. Stoltenberg taler rett etter åpningen av sesjonen tirsdag 31.10. kl. 14.00.

– Vi er svært glade for at Natos generalsekretær er gjestetaler når politikere fra alle nordiske land møtes i Oslo. Den sikkerhetspolitiske situasjonen står høyt på dagsordenen i det nordiske samarbeidet, sterkt preget av Russlands krigføring i Ukraina. Det norske presidentskapet for Nordisk råd i 2023 har “et trygt, grønt og ungt Norden” som sine prioriteringer. Samarbeid om forsvar og sikkerhet er grunnleggende for et trygt Norden. Nå ser vi fram til at hele Norden samles i Nato, og vil drøfte med Natos generalsekretær hva dette betyr for nordisk sikkerhet og samarbeid, sier Nordisk råds president Jorodd Asphjell.

Hvert år inviterer Nordisk råd en høyt profilert gjestetaler til sesjonen. Stoltenberg var også gjestetaler på sesjonen i 2021, og den gang som nå var forsvarspolitikk temaet. I fjor talte Finlands president Sauli Niinistö, også han med et lignende tema – det nordiske samarbeidets betydning i en endret sikkerhetssituasjon.

Sikkerhetspolitikk stadig viktigere

Forsvars- og sikkerhetspolitikk har i løpet av 2000-tallet blitt stadig viktigere i det nordiske samarbeidet. Dette står i skarp kontrast til tidligere tiår, da disse politikkområdene overhodet ikke ble diskutert innenfor rammene for Nordisk råd. Siden 2009 har de nordiske landene samarbeidet i forsvarsspørsmål innenfor rammene for Nordefco (Nordic Defence Cooperation). I Nordisk ministerråd er det ikke noe forsvarspolitisk samarbeid.

Nordisk råds 75. sesjon arrangeres i Stortinget i Oslo fra 30. oktober til 2. november. Sesjonen arrangeres årlig i landet som innehar presidentskapet for Nordisk råd. På sesjonen behandler rådets 87 medlemmer nye forslag og får rapporter fra de nordiske landenes statsministre og andre ministre om hvordan regjeringene har gått videre med anbefalingene rådet har kommet med.