Journalist, dags att ackreditera dig till Nordiska rådets session och prisutdelning

21.09.22 | Nyhet
Finlands riksdag
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Ackrediteringen för journalister till Nordiska rådets 74:e session i Helsingfors den 31 oktober-3 november 2022 har öppnat. Via länken nedan kan du som journalist ackreditera dig både till sessionen och Nordiska rådets prisutdelning.

Sessionen är årets största nordiska politiska forum där Nordiska rådets 87 parlamentariker, de nordiska statsministrarna och utrikesministrarna samt en rad övriga ministrar från hela Norden möts.

Den officiella öppningen av sessionen sker tisdagen den 1 november kl. 14.30. Samma dag hålls ett toppmöte mellan Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna i plenum.  Årets gästtalare är Finlands president Sauli Niinistö. Han håller sitt anförande den 1 november.

Alla debatter och möten i plenum är öppna för medier och kan också följas direkt via internet (länk nedan). Under sessionsveckan håller Nordiska rådets president och vicepresident, statsministrarna och utrikesministrarna pressmöten. Mer information om dem ges till journalister med godkänd ackreditering.  

Redan på måndagen, den 31 oktober, inleds sessionsveckan med bland annat möten i Nordiska rådets fem partigrupper. Och helgen innan håller Ungdomens Nordiska råd sin session.

Sessionen avslutas torsdagen den 3 november kl. 15.00. På avslutningsdagen väljs en ny president och vicepresident för 2023.

Nordiska rådets priser delas ut 1 november

På tisdagskvällen den 1 november med start kl. 19.50 (finsk tid) hålls Nordiska rådets prisutdelning i Musikhuset i Helsingfors. Där delas Nordiska rådets fem priser ut. Endast journalister som har ackreditering till sessionen får delta i prisutdelningen. Direkt efter prisutdelningen blir det möjligheter för fotografering och intervjuer med prisvinnarna.

På grund av begränsat antal platser finns det risk för att alla ackrediterade inte får plats i salen. Den som är intresserad av att bevaka prisutdelningen bör kryssa för det alternativet i ackrediteringsformuläret.

Sändningen av prisutdelningen startar kl. 20.00 (finsk tid).

Deadline för ackreditering 28 oktober

Journalister och fotografer som vill bevaka Nordiska rådets session och prisutdelning ska asöka om ackreditering senast den 28 oktober kl. 14.00 (finsk tid). Giltigt presskort är ett krav. Under sessionen ordnas presskonferenser. Närmare detaljer om dem följer senare. Ackrediteringen gäller till samtliga presskonferenser om inte annat meddelas.

Eftersom ackrediteringen nu är stängd ombeds du vid frågor kontakta Matts Lindqvist (kontaktuppgifter nedan):

 

Vid frågor som rör medier, kontakta Matts Lindqvist, +46 73 855 3355, matlin@norden.org

Vid generella frågor om sessionen, kontakta Mikael Carboni Kelk +45 60 39 42 57, mikake@norden.org

Vid frågor om prisutdelningen, kontakta Elisabet Skylare, +45 21 71 71 27, elisky@norden.org

 

Nordiska rådet bildades 1952 och är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet har 87 medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.