Journalister, det er på tide å akkreditere seg til Nordisk råds sesjon og prisutdeling

21.09.22 | Nyhet
Finlands riksdag
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Akkrediteringen for journalister til Nordisk råds 74. sesjon i Helsingfors 31. oktober–3. november 2022 er åpnet. Via lenken under kan du som journalist akkreditere deg både til sesjonen og Nordisk råds prisutdeling.

Sesjonen er årets største nordiske politiske forum, der Nordisk råds 87 parlamentarikere, de nordiske statsministrene og en rekke andre ministre fra hele Norden møtes.

Den offisielle åpningen av sesjonen finner sted tirsdag 1. november kl. 14.30. Samme dag avholdes det et toppmøte mellom Nordisk råd og de nordiske statsministrene i plenum. Møtet er åpent for medier.

Allerede mandag 31. oktober innledes sesjonsuka med blant annet møter i Nordisk råds fem partigrupper. Og helgen før avholder Ungdommens nordiske råd sin sesjon.

Sesjonen avsluttes torsdag 3. november kl. 15.00. På avslutningsdagen velges en ny president og visepresident for 2023.

Nordisk råds priser deles ut 1. november.

På kvelden tirsdag 1. november med start kl. 19.50 (finsk tid) går Nordisk råds prisutdeling av stabelen i Musikhuset i Helsingfors. Der blir Nordisk råds fem priser delt ut. Bare journalister som har akkreditering til sesjonen, får delta på prisutdelingen. Like etter prisutdelingen er det muligheter for fotografering og intervjuer med prisvinnerne.

På grunn av begrenset antall plasser er det risiko for at ikke alle akkrediterte får plass i salen. Den som er interessert i å overvære prisutdelingen, bør krysse av for det alternativet på akkrediteringsskjemaet.

Sendingen av prisutdelingen starter kl. 20.00 (finsk tid).

Frist for akkreditering 28. oktober

Journalister og fotografer som vil overvære Nordisk råds sesjon og prisutdeling, må søke om akkreditering senest 28. oktober kl. 14.00 (finsk tid). Gyldig pressekort er et krav. I løpet av sesjonen blir det arrangert pressekonferanser. Nærmere detaljer om dem følger senere. Akkrediteringen gjelder samtlige pressekonferanser hvis ikke annet er opplyst.

 

Har du spørsmål som gjelder mediene, kontakt Matts Lindqvist, +46 73 855 3355, matlin@norden.org

Har du generelle spørsmål om sesjonen, kontakt Mikael Carboni Kelk +45 60 39 42 57, mikake@norden.org

Har du spørsmål om prisutdelingen, kontakt Elisabet Skylare, +45 21 71 71 27, elisky@norden.org

 

Nordisk råd ble opprettet i 1952 og er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentariske organ. Rådet har 87 medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt fra Færøyene, Grønland og Åland.