Katarina Frostenson fick Nordiska råds litteraturpris för ”Sånger och formler”

01.11.16 | Nyhet
Nordisk Råds litteraturpris 2016
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Den svenska författaren Katarina Frostenson mottog Nordiska rådets litteraturpris för diktsamlingen ”Sånger och formler” vid Nordiska rådets prisutdelning i Köpenhamn.

Katarina Frostenson överräcktes priset på 350 000 danska kronor av tidigare litteraturprisvinnaren Kim Leine i DR Koncerthuset.

Motivering

Mottagaren av Nordiska rådets litteraturpris 2016 har ett långt och komplext lyriskt författarskap bakom sig. I en väv av samtid och mytologi, närmiljö och globala utblickar, handfast vardag och vistelser i minne, litteratur och sånger fäster hon detaljen vid den stora helheten. Katarina Frostensons diktsamling Sånger och formler är en berättelse om livets fysiska och själsliga uppenbarelser, om det lilla i det stora och om människan i världen. I hennes dikter, skenbart strama men i själva verket mycket generösa, sker ständiga förvandlingar i vilka livets mångskiftande märkvärdighet gestaltas.

Webb-TV