Katarina Frostenson fikk Nordisk råds litteraturpris for ”Sånger och formler”

01.11.16 | Nyhet
Nordisk Råds litteraturpris 2016
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Den svenske forfatteren Katarina Frostenson mottok Nordisk råds litteraturpris for diktsamlingen "Sånger och formler" ("Sanger og formler") under Nordisk råds prisutdeling i København.

Katarina Frostenson fikk overrakt prisen på DKK 350.000 av tidligere litteraturprisvinner Kim Leine i DR Koncerthuset.

Begrunnelse

Mottakeren av Nordisk råds litteraturpris 2016 har et langt og komplekst lyrisk forfatterskap bak seg. I et spinn av samtid og mytologi, nærmiljø og globale utsyn, håndgripelig hverdag og reiser gjennom minner, litteratur og sanger får hun helheten til å utkrystallisere seg gjennom detaljer. Katarina Frostensons diktsamling Sånger och formler er en fortelling om livets fysiske og sjelelige åpenbaringer, om det lille i det store og om mennesket i verden. I hennes dikt – så tilsynelatende stramme, men i virkeligheten veldig rommelige – skjer det konstante forvandlinger der livets mangefasetterte merkverdighet gestaltes.

Web-tv