Norden bör få en gemensam ”klimatlag”

11.12.19 | Nyhet
Sofia Geisler från Grönland på COP25

Sofia Geisler från Grönland på COP25

Fotograf
Matts Lindqvist
Norden borde få en gemensam ”klimatlag”, som är bindande för alla nordiska länder. Det räcker inte enbart med ländernas egna nationella lagar, säger Sofia Geisler, som är grönländsk medlem i Nordiska rådet.

Det var under ett evenemang på det internationella klimatmötet COP25 i Madrid som Sofia Geisler kom med sitt förslag. Geisler ser liksom andra grönlänningar effekterna av klimatförändringen dagligen och hon säger att det krävs kraftiga åtgärder för att stoppa utvecklingen.

- Det är naturligt att de nordiska länderna samarbetar kring klimatfrågor, speciellt när det gäller Arktis och de norra områdena. Därför tycker jag att man borde ta fram en typ av klimatlag för hela Norden, som är bindande för alla nordiska länder, säger Geisler.

Bäst att samarbeta med Norden

Hon påpekar att Grönland bara har 56 000 invånare och behöver en allians på klimatområdet med övriga Norden, i tillägg till samarbetet med de NGO:er som finns i Arktis. Hon säger också att de nordiska länderna är de bästa samarbetspartnerna eftersom de har kunskap om nordiska förhållanden och är så långt framme i arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen.

Klimatfrågan undanskuffad i debatten

Geisler är också oroad över att fokus i debatten om Arktis har ändrats efter talet om att USA vill köpa Grönland.

- Efter att en viss man, jag vill inte nämna hans namn, sade att han ville köpa Grönland ändrade debatten. Fokus flyttade till att handla om Grönlands placering utifrån ett militärstrategiskt perspektiv och det viktigaste av allt, klimatförändringen och dess konsekvenser för människor och miljö, har helt hamnat i skuggan, säger Sofia Geisler.

Nordiska rådet hade en egen dag i den nordiska paviljongen på COP25 den 11 december, med sex evenemang. I den andra nordiska COP-paviljongen i Stockholm arrangerades fyra evenemang.