Dialog om rättvis grön omställning samlade deltagare från hela Norden

01.12.23 | Nyhet
Människor som sitter vid bord och lyssnar på en talare på en konferens
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org
Den 1 december samlades representanter för de nordiska regeringarna, arbetstagarna och arbetsgivarna i Reykjavik för att diskutera hur man bäst kan se till att den gröna omställningen i Norden blir så rättvis som möjligt.

Modellen med trepartsförhandlingar har länge använts i Norden för att tackla större samhällsförändringar, men förhandlingar som den här på nordisk nivå hör inte till det vanliga. Att samla både arbetsgivare, arbetstagare och regeringar vid samma bord gör att flera röster kan komma till tals.

– Jag hoppas att samtalet leder till att vi hittar gemensamma beröringspunkter mellan de nordiska länderna, med Nordiska ministerrådets Vision 2030 som ledstjärna. Jag hoppas också att den här konferensen bara är början på dialogen, och att vi fortsätter diskussionen framöver, säger Islands social- och arbetsmarknadsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson som står värd för konferensen.

Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024, och under året kommer också temat med en rättvis grön omställning att prägla programmet för arbetslivsministrarna.

– För att öka kunskapen och få ett mer samlat grepp om vilka utmaningar den gröna omställningen på arbetsmarknaden för med sig kommer det årliga arbetsmarknadsministermötet i Nordiska ministerrådet för arbetsliv att nästa år anordnas i Skellefteå som en av de orter i norra Sverige där nyindustrialiseringen är särskilt påtaglig, berättar Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Nordisk samförståndsavtal

I samband med trepartskonferensen kom de nordiska arbetslivsministrarna tillsammans med de nordiska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna med ett samförståndsavtal där man bland annat konstaterar att social inkludering och minskning av ekonomisk ojämlikhet är viktigt för att motverka de eventuella negativa konsekvenserna av den gröna omställningen på arbetsmarknaden.

Man framhäver också att en omställning till en grön ekonomi kommer att föra med sig utmaningar på arbetsmarknaden och att det är viktigt att man fortsättningsvis har en öppen dialog med alla parter för att lyckas minska de negativa effekterna. 

Regionala skillnader

Det är en stor skillnad på hur långt den gröna omställningen kommit i de olika regionerna i Norden, det här berättar Gustaf Norlén, forskare på Nordregio.

– Vi ser att de flesta gröna jobben finns i de urbana regionerna i Norden och de ”bruna” förorenande jobben finns i glesbygden. Befolkningen i glesbygden är också mer orolig för klimatförändringen.

Norlén påpekar att det är viktigt att komma ihåg att den gröna omställningen kommer att både skapa nya jobb och göra att andra jobb försvinner – och att de här förändringarna har olika betydelse på olika håll i Norden

Nordiska modellen fortsatt viktig

I Sverige har man ett aktuellt exempel på en utmaning när det gäller en rättvis grön omställning. Facket har tagit strid mot den amerikanska biltillverkaren Tesla för att införa kollektivavtal för de arbetare som företaget anställt i Sverige.

– Samtidigt som vi behöver nya innovativa företag som Tesla för att lyckas med den gröna omställningen behöver vi också se till att behålla den nordiska modellen med kollektivavtal för att se till att omställningen blir rättvis också för arbetarna, säger Johan Hall från svenska löntagarorganisationen LO.

Ny teknologi och ärlighet

Från arbetsgivarsidan framhäver man hur viktig den gröna tillväxten är för att Norden skall lyckas med den gröna omställningen.

– Vi behöver investeringar i innovation och ny teknologi. Utan ny teknik kommer vi inte att lyckas med den gröna omställningen, säger Mikko Vieltojärvi från den finska arbetsgivarorganisationen EK.

En annan synpunkt är att det är viktigt för arbetsgivarna att skapa tillit genom att vara ärliga och öppna med arbetstagarna om de kommande förändringarna.

– Det är svårt att komma med dåliga nyheter till arbetare vars jobb försvinner. Men ärlighet är viktigt – om vi inte berättar om behovet av en omställning så skjuter vi bara upp den oundvikliga förändringen. Genom ärlig kommunikation aktiveras alla till att själva aktivt bli en del av lösningen till exempel genom omskolning, säger Sólrún Kristjánsdóttir, vd för det isländska företaget Veitur Utilities.

Norden som modell för världen

Inom det nordiska samarbetet har man också en stark ambition om att kunna bidra globalt med nya gröna lösningar. Cristina Martinez från den internationella arbetarorganisationen ILO säger att det kan vara svårt att införa nordiska lösningar i länder där utvecklingen inte kommit lika långt.

– Det kan vara utmanande att direkt implementera nordiska lösningar i länder där de demokratiska processerna och den sociala dialogen inte är lika utvecklade, men de nordiska länderna kan absolut fungera som inspiration för resten av världen – den nordiska modellen med trepartsdialog är ett fint exempel på det, säger hon.