Klimatåtgärder kräver blandfinansiering

05.12.23 | Nyhet
Benjamin Diokno and Karin Isaksson at COP28

Benjamin Diokno and Karin Isaksson

Photographer
Andreas Omvik, norden.org
På COP28 står förutom utsläppsminskning även anpassning och klimatfinansiering på dagordningen. Under mötets första dag nåddes en överenskommelse om fonden för förluster och skador, och syftet är också att enas om globala anpassningsmål. Klart är att privat finansiering kommer att spela en avgörande roll för att finansiera anpassningen till klimatförändringarna framöver.

Samarbete mellan offentliga och privata aktörer är viktigt

Under måndagens event i den Nordiska Paviljongen diskuterades bland annat hur den privata sektorn kan bidra till finansieringen av klimatåtgärder. Nordiska utvecklingsfondens (NDF) evenemang öppnades av Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister, Ville Tavio, som betonade vikten av samarbete mellan offentliga och privata aktörer samt sammankopplingen av handel och utveckling för att åstadkomma varaktiga förändringar.


-Liksom i andra nordiska länder anser vi i Finland att både offentliga och privata investeringar är avgörande för omställningen både hemma och i utvecklingsländerna, sa ministern.

Klimatfinansieringen har nått rekordnivåer

Klimatfinansieringen har nått rekordnivåer, men den är fortfarande inte tillräckligt stor för att möta behoven, särskilt inte i låginkomstländer och de mest sårbara länderna. I Dubai efterlyser man därför mer privat finansiering kopplat till klimatanpassning.
De nordiska länderna stödjer den privata sektorns investeringar i utvecklingsländer genom blandfinansiering, offentlig-privata partnerskap och investeringsbidrag.


-Den privata sektorns roll är först och främst att erbjuda tjänster och produkter för att lösa klimatförändringarnas utmaningar. De nordiska länderna kan lyfta fram blandad finansiering i det internationella forumet för klimatfinansiering och propagera för innovativa blandade klimatstrukturer, säger Karin Isaksson, direktör på Nordiska utvecklingsfonden, NDF.

Att öka handeln med tillväxtekonomierna är en win-win-situation.

Ville Tavio, Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister

Allt mer fokus blandfinansiering

Nordiska utvecklingsfonden, som finansieras av de nordiska regeringarna, arbetar med klimatanpassning och utveckling i låginkomstländer bland annat i Afrika söder om Sahara, Asien och Latinamerika. NDF har fokuserat allt mer på så kallad blandfinansiering och fungerar som en brygga mellan den privata och den offentliga sektorn. Den flexibla finansieringen är inriktad på både klimatanpassning och klimatbekämpning.


- Som en global gemenskap har vi ett ansvar att investera i klimatåtgärder i de länder som behöver det mest, säger Isaksson.
 

Enligt minister Ville Tavio är investeringar i utvecklingsländer förknippade med risker, vilket kan bromsa den privata sektorns investeringar i dessa regioner. Tillgången till så kallad mjuk finansiering med förmånliga villkor kan locka finska och nordiska företag att investera på marknader där de finansiella riskerna betraktas som höga, säger han.


-Att öka handeln med tillväxtekonomierna är en win-win-situation.


Tavio påpekar att målet bör vara att de nordiska finansiella instrumenten ska komplettera varandra.


-De nordiska länderna har några av de bästa clean tech-företagen i Europa. Genom att dela med oss av våra tekniska lösningar bidrar vi till att uppfylla klimatmålen och ökar vår egen export.