Nordic Bridges drar igång i Kanada

18.09.19 | Nyhet
Nordic Bridges
Photographer
Harbourfront Centre

Mara Braye, vd för Harbourfront Centre 

De nordiska kulturministrarnas kulturinitiativ Nordic Bridges kommer att äga rum i Kanada 2021. Kanadensiska konstorganisationer bjuds nu in till att lämna projektförslag till programmet som varar i ett år och arrangeras från kust till kust med målet att främja kulturellt utbyte mellan de nordiska länderna och Kanada.

Nordic Bridges, som pågår under hela 2021, ska lyfta fram nordisk konst och kultur inom ett antal olika områden. Huvudorganisationen, Harbourfront Centre i Toronto, som är en av Kanadas ledande tvärvetenskapliga konst- och kulturcentrum, startar nu urvalsprocessen. Verkställande direktören ger en antydan om vad man kan förvänta sig.

Nordic Bridges ger den kanadensiska publiken möjlighet att komma i kontakt med samtida nordisk kultur och nordiska idéer genom konst och uppträdanden, som en hyllning till det vi har gemensamt och för att skapa nya upplevelser”, säger Mara Braye, vd för Harbourfront Centre. ”Programmen möjliggör internationella samarbeten och stärker befintliga program med fokus på Norden utifrån fyra huvudpelare: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inkludering, ursprungsfolkens perspektiv samt motståndskraft.”

Programmen möjliggör internationella samarbeten och stärker befintliga program med fokus på Norden utifrån fyra huvudpelare: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inkludering, ursprungsfolkens perspektiv samt motståndskraft.

Mara Braye, vd för Harbourfront Centre

Hållbarhet högt på dagordningen

Konstnärlig innovation och minimering av koldioxidutsläppen samt att visa hur konst och kultur kan vara väsentliga byggstenar i samhället var viktiga faktorer när de nordiska kulturministrarna i våras valde Kanada som värdland för nästa gemensamma nordiska kulturinitiativ – Nordic Bridges.

 ”Vi är mycket glada över att presentera Kanada som värd för det gemensamma nordiska kulturinitiativet 2021, och vi välkomnar deras höga ambitionsnivå, inte minst när det gäller hållbarhet, inkludering och utforskning av nya konstnärliga uttryck. Klimatåtgärder står högt på dagordningen över hela världen, och vi tror att Nordic Bridges kan fungera som ett forum för diskussioner om den era vi lever i och stärka relationerna mellan människor i Norden och Kanada”, säger Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister för utbildning, vetenskap och kultur, på de åtta nordiska kulturministrarnas vägnar.

Klimatåtgärder står högt på dagordningen över hela världen, och vi tror att Nordic Bridges kan fungera som ett forum för diskussioner om den era vi lever i och stärka relationerna mellan människor i Norden och Kanada.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister för utbildning, vetenskap och kultur

Lokal förankring nyckeln till framgång

Lokal förankring i starka konstinstitutioner och engagemanget hos de nordiska beskickningarna utomlands har varit avgörande för att lyckas med tidigare initiativ, och detsamma gäller Nordic Bridges.

Det berömda Harbourfront Centre och dess kanadensiska partner över hela landet har som mål att ingå partnerskap med kulturaktörer i de nordiska länderna och bygga broar till olika nätverk och platser.

De nordiska ambassaderna i Kanada spelade en avgörande roll för att Kanada blev värd för det nordiska kulturinitiativet 2021, och de nordiska ambassadörerna har kommit med följande uttalande:

”De nordiska ambassaderna i Ottawa ser fram emot att arbeta med Harbourfront Centre och partner över hela Kanada. Projektet lyfter fram samtida nordisk kultur och konstnärlig innovation, skapar värdefulla kontakter och möjligheter för nordiska konstnärer samt ger unika upplevelser för den kanadensiska publiken. Detta initiativ kommer att visa hur kultur och konstnärer spelar en viktig roll som brobyggare mellan samhällen som baseras på frihet, jämlikhet, inkludering och hållbarhet.”

Håll dig uppdaterad

Alla nyheter och uppdateringar från Nordic Bridges får du genom att följa #NordicBridges och följande länk och Twitterkonton:

Uppdatering per 25 juni 2020: Nordic Bridges skjuts fram till 2022

Konsekvenserna av Covid-19 runt om i världen gör att kulturministrarnas satsning Nordic Bridges i Kanada skjuts fram ett år för att starta i januari 2022. Nordic Bridges är kulturministrarna tredje gemensamma nordiska kultursatsning och leds av Harbourfront Centre i Toronto. Nordic Bridges syftar till att främja samspel och utbyte mellan nordiska kultursektorer och Kanada.