Kandidaterna för nästa nordiska kultursatsning

23.01.19 | Nyhet
Shortlist Nordic Cultural Initiatives abroad
Photographer
Shutterstock
Buenos Aires, Tokyo och Rom är bara tre av de åtta städer som står på förslag att vara värd för nästa stora nordiska kultursatsning utomlands. Nordiska ministerrådet för kultur presenterade kandidaterna den 23 januari.

De nordiska ambassadernas respons på ministrarnas inbjudan att lämna förslag i november 2018 har varit imponerande och visar vilken stor potential det finns för internationellt samarbete om nordisk konst och kultur. Nästa stora satsning är en fortsättning på de tidigare framgångarna Nordic Cool i Washington D.C. 2013 och Nordic Matters i London 2017.

23 förslag från hela världen

Intresset för inbjudan att lämna förslag övergick alla förväntningar och 23 förslag på nya idéer, lokaler och värdstäder strömmade in från alla håll i världen*. På kulturministrarnas vägnar har Nordiska ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete valt ut följande åtta inspirerande koncept till nästa steg i urvalsprocessen:

  • Addis Ababa, Etiopien
  • Bryssel, Belgien
  • Buenos Aires, Argentina
  • Paris, Frankrike
  • Rom, Italien
  • São Paulo, Brasilien
  • Tokyo, Japan
  • Toronto, Halifax, Vancouver och Iqaluit, Kanada

Urvalskriterierna som tillämpades var den föreslagna interaktionen mellan nordisk kultur och platsen, det nordiska innehållet och budskapet, graden av lokalt stöd, det internationella perspektivet och potentialen att väcka intresse inom den nordiska konst- och kultursektorn.

Slutligt beslut fattas under våren 2019

De åtta bidragen får nu möjlighet att finputsa sina projekt och ansökningarna kommer att granskas av representanter för konst- och kultursektorerna innan ministrarna offentliggör vem som står värd för Nordens nästa stora kultursatsning.

Ministrarna förväntar kunna presentera en eller flera vinnare på sitt möte på Island i maj 2019. Själva projektet kommer att genomföras senast 2021 och Nordiska ministerrådet har öronmärkt 5 miljoner danska kronor för ändamålet.

 

*Den geografiska fördelningen av förslagen var Afrika 3, Asien 3, Europa 11, Latinamerika 3 och Nordamerika 3.