Nordic Bridges lanseres i Canada

18.09.19 | Nyhet
Nordic Bridges
Photographer
Harbourfront Centre

Marah Braye, administrerende direktør, Harbourfront Centre 

Nordic Bridges, de nordiske kulturministrenes kulturinitiativ, finner sted i Canada i 2021. Kanadiske kunstorganisasjoner blir nå invitert til å sende inn prosjektforslag til det ett år lange programmet, som strekker seg fra kyst til kyst og skal fremme kulturutveksling mellom Norden og Canada.

Nordic Bridges, som skal pågå gjennom hele 2021, vil belyse nordisk kunst og kultur i en rekke disipliner. Hovedorganisasjonen, Harbourfront Centre i Toronto, er et av Canadas fremste tverrfaglige kunst- og kultursentre og har innledet kurateringsprosessen. Direktøren gir noen hint om hva vi kan vente oss.

Nordic Bridges vil sette publikum i hele Canada i kontakt med nordisk samtidskultur og ideer gjennom kunst og opptredener. Vi skal feire tingene vi har felles, og samtidig skape nye opplevelser”, sier Marah Braye, administrerende direktør for Harbourfront Centre. “Programmene gir mulighet for internasjonalt samarbeid og styrking av eksisterende programmer med fokus på Norden, med fire hovedsøyler: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiver og robusthet.”

Programmene gir mulighet for internasjonalt samarbeid og styrking av eksisterende programmer med fokus på Norden, med fire hovedsøyler: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiver og robusthet.

Marah Braye, administrerende direktør, Harbourfront Centre

Bærekraft høyt på dagsordenen

Kunstnerisk innovasjon, minimering av karbonavtrykket og synliggjøring av hvordan kunst og kultur kan være vesentlige byggesteiner i samfunnet – dette var viktige hensyn da de nordiske kulturministrene i vår valgte Canada til vertskap for det neste fellesnordiske kulturinitiativet, Nordic Bridges.

 “Det er en stor glede å presentere Canada som vert for det fellesnordiske kulturinitiativet i 2021, og vi setter pris på det høye ambisjonsnivået, ikke minst når det gjelder bærekraft, inkludering og utforsking av nye kunstneriske uttrykk. Klimatiltak står høyt på dagsordenen i hele verden, og vi tror Nordic Bridges kan fungere som et forum for samtaler om tida vi lever i, og styrke relasjonene mellom folk fra Norden og hele Canada", sier Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister for utdanning, vitenskap og kultur, på vegne av alle de åtte nordiske kulturministrene.

Klimatiltak står høyt på dagsordenen i hele verden, og vi tror Nordic Bridges kan fungere som et forum for samtaler om tida vi lever i, og styrke relasjonene mellom folk fra Norden og hele Canada

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister for utdanning, vitenskap og kultur

Lokal forankring er en nøkkel til suksess

Lokal forankring i sterke kunstinstitusjoner og sterkt engasjement hos de nordiske diplomatiske stasjonene i utlandet har vært av avgjørende betydning for at tidligere initiativ har hatt suksess, og det samme gjelder Nordic Bridges.

Det anerkjente Harbourfront Centre og senterets partnere i hele Canada vil etablere samarbeid med kulturaktører i Norden og dermed opprette forbindelser til ulike nettverk og steder.

Nordiske ambassader i Canada spilte en vesentlig rolle for å sikre at landet ble vertskap for det nordiske kulturinitiativet i 2021. De nordiske ambassadørene til Canada kom med følgende uttalelse:

“De nordiske ambassadene i Ottawa ser fram til å samarbeide med Harbourfront Centre og partnere i hele Canada. Prosjektet vil belyse nordisk samtidskultur og kunstnerisk innovasjon og skape verdifulle forbindelser og muligheter for nordiske kunstnere samt unike opplevelser for publikum i Canada. Dette initiativet vil vise hvordan kultur og kunstnere er helt nødvendige for å bygge bruer mellom samfunn som er frie, likestilte, inkluderende og bærekraftige.”

Hold deg oppdatert

Få med deg nyheter og oppdateringer fra Nordic Bridges ved å følge #NordicBridges og: