Nordiska rådet debatterar covid-19 och samhällssäkerhet

28.09.20 | Nyhet
Votering vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson
Nordiska rådet ordnar ingen fysisk session i år, men det politiska arbetet är ändå intensivt under den vecka som sessionen skulle ha hållits. Bland annat blir det en debatt om covid-19 och hur pandemin har påverkat Norden, och dessutom hålls flera möten, alla digitalt.

Vecka 44 är av tradition alltid vikt för Nordiska rådets årliga session, det stora nordiska politiska toppmötet där både parlamentariker och ministrar möts till debatt och samtal.

I år skulle sessionen, den 72:a i ordningen, ha hållits i Reykjavik den 27-29 oktober, men det satte coronapandemin stopp för. Denna gång ordnas inga plenumdebatter med de 87 medlemmarna i Nordiska rådet, men det blir trots det hög politisk aktivitet under hela sessionsveckan.

Nordiska rådets presidium, fyra utskott och de fem partigrupperna kommer alla att hålla sina möten planenligt, och det planeras också för en rad möten mellan olika utskott och ministrar samt mellan presidiet och ministrar.

Debatt med ministrar om pandemin

Dessutom har samtliga nordiska statsministrar bjudits in till ett gemensamt möte med alla Nordiska rådets medlemmar den 27 oktober. Tanken är att mötesdeltagarna ska få möjlighet att debattera covid-19 och pandemins effekter på Norden och det nordiska samarbetet. Debatten sänds live på nätet.

- Jag tror att vi kan få en extra intressant debatt eftersom ämnet är så brännande aktuellt. Våra nordiska länder har ju valt lite olika strategier i kampen mot viruset och det ska bli spännande att höra hur länderna resonerar. Jag hoppas att vi kan dra lärdomar av våra misstag för att undvika att upprepa dem när nästa kris kommer. Klart är i alla fall att vi måste bli bättre på att samarbeta i kristider, säger Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdottir.

Nordiska rådet har under pandemin lyft fram behovet av djupare samarbete mellan de nordiska länderna. I april sände rådets presidium ett brev till statsministrarna med uppmaningen att samarbeta bättre i kristider. I brevet efterlyste presidiet en nordisk riskanalys och beredskapsplan och föreslog att det inrättas en oberoende nordisk krisberedskapskommission.

Presidiet möter statsministrarna

Samma dag som covid-19-debatten är det också tänkt att presidiet och statsministrarna håller ett separat möte för att diskutera den strategi för samhällssäkerhet som Nordiska rådet godkände på sessionen 2019. Strategin innehåller en rad förslag till ökat nordiskt samarbete inom samhällssäkerhet.

Nu har statsministrarna på rådets begäran kommit med kommentarer till strategin, men rådets presidium är inte nöjda med svaren.

- Vi är både besvikna och förvånade över de svar vi har fått. I den situation vi nu befinner oss är det mer angeläget än någonsin att strategins rekommendationer verkligen implementeras. På mötet med statsministrarna har vi möjlighet att få direkta svar på vad de har för avsikt att göra med våra förslag, säger Silja Dögg Gunnarsdottir.

Följande dag fortsätter diskussionen om samma tema. Presidiet har nämligen också bjudit in ministrar med ansvar för beredskapsfrågor till ett möte om samhällssäkerhet.

Enligt den preliminära planen för sessionsveckan ska presidiet också hålla möten med flera andra ministrar både den 27 och 28 oktober, bland annat med de nordiska samarbetsministrarna.

Presidiet agerar plenum

Eftersom det inte blir någon regelrätt session i år blir det heller inga plenum-möten med hela Nordiska rådet. Det innebär att en rad ärenden som enligt stadgarna måste avhandlas i plenum under en session nu sköts på ett annat sätt. Det ordnas genom att presidiet agerar plenum i ärenden som inte kan skjutas fram till nästa gång man kan hålla plenum.

Det handlar bland annat om val av president och vice president för 2021.

Unga inleder

Den politiska veckan startar egentligen redan lördagen den 24 oktober då Ungdomens nordiska råd håller sin session. Veckan avslutas med ett presidiemöte den 29 oktober.

Detta är första gången sedan starten 1953 på Christiansborg (riksdagshuset) i Köpenhamn som Nordiska rådet ställer in sin session.

Se prisutdelningen på tv eller live-stream

Under sessionsveckan delas också Nordiska rådets fem priser ut. I år blir det ingen prisgala på Island utan det mesta sköts digitalt och på distans.

Hela Norden kan följa med från soffan när vinnarna av litteraturpriset, barn- och ungdomslitteraturpriset, filmpriset, musikpriset och miljöpriset avslöjas i en annorlunda tv-sändning som produceras i samarbete med isländska public servicebolaget RUV tisdagen den 27 oktober.

 

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.