Nordiska rådets president: Viktigt att vi håller ihop i kriser

18.03.20 | Nyhet
Nordiska rådets president 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Nordiska rådets president 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Det pågående coronautbrottet kan bara lösas via gränsöverskridande samarbete. Inget land kan ensamt stå emot en kris som coronaviruset utgör. I svåra lägen måste vi stå samman. Det säger Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir i ett uttalande med anledning av coronapandemin.

- Vi är mitt inne i en kris som få av oss har upplevt tidigare. Pandemin slår hårt mot alla våra länder och den känner inga gränser. I ett sådant läge är det oerhört viktigt att vi höjer blicken och ser nyttan av att samordna våra insatser med andra länder. Det nordiska samarbetet och det internationella samarbetet erbjuder möjligheter som gagnar varje enskilt land, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Silja Dögg Gunnarsdóttir framhåller att det nu främst handlar om att skydda äldre människor och andra som tillhör riskgrupperna. Hon har förståelse för att myndigheterna tvingas ta till drastiska åtgärder i ett exceptionellt läge.

- Samtidigt är det betryggande att se att medborgarna i de nordiska länderna har en så stark tillit till att myndigheterna fattar de riktiga besluten. Det visar hur starka våra nordiska samhällen är i grunden.

Samhällssäkerhet prioriterat i Nordiska rådet

Samhällssäkerhet och samarbete i kristider är viktiga områden för Nordiska rådet. Så sent som vid sessionen i oktober 2019 antog rådet enhälligt en ny strategi för samhällssäkerhet. Strategin föreslår ökat samarbete inom flera sektorer, bland annat när det gäller försörjnings- och hälsoberedskap.

- De nordiska länderna samarbetar redan nu alldeles utmärkt inom många olika områden. Strategin erbjuder en rad konkreta förslag till hur samarbetet kan bli ännu bättre i kristider och det är något som Nordiska rådet vill arbeta vidare med framöver, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Arbetet fortsätter på distans

Den pågående coronapandemin påverkar också Nordiska rådets arbete. Bland annat har temasessionen den 30-31 mars i Helsingfors ställts in och detsamma gäller rådets seminarier i Bryssel den 17-18 mars.

Det politiska arbetet i Nordiska rådet stannar inte av trots coronasmittan. En del möten hålls nu på distans och beredningen av det fortsatta arbetet efter att pandemin klingat av är i full gång.