Nordisk råds president: Viktig at vi holder sammen i kriser

18.03.20 | Nyhet
Nordiska rådets president 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Nordiska rådets president 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Det pågående koronautbruddet kan bare løses via grenseoverskridende samarbeid. Ingen land kan stå alene imot en krise som den koronaviruset utgjør. I vanskelige situasjoner må vi stå sammen. Det sier Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir i en uttalelse i forbindelse med koronaepidemien.

– Vi er midt inne i en krise som få av oss har opplevd tidligere. Pandemien slår hardt mot alle landene våre, og den kjenner ingen grenser. I en slik situasjon er det uhyre viktig at vi hever blikket og ser nytten av å samordne tiltakene våre med andre land. Det nordiske samarbeidet og det internasjonale samarbeidet tilbyr muligheter som er til nytte for hvert enkelt land, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Silja Dögg Gunnarsdóttir påpeker at det nå først og fremst handler om å beskytte eldre mennesker og andre som tilhører risikogruppene. Hun har forståelse for at myndighetene tvinges til drastiske tiltak i en eksepsjonell situasjon.

– Samtidig er det betryggende å se at innbyggerne i de nordiske landene har en så sterk tillit til at myndighetene fatter de riktige beslutningene. Det viser hvor sterke de nordiske samfunnene våre faktisk er.

Samfunnssikkerhet prioritert i Nordisk råd.

Samfunnssikkerhet og samarbeid i krisetider er viktige områder for Nordisk råd. Så sent som på sesjonen i oktober 2019 vedtok rådet enstemmig en ny strategi for samfunnssikkerhet. Strategien foreslår økt samarbeid i flere sektorer, blant annet når det gjelder forsynings- og helseberedskap.

– De nordiske landene samarbeider allerede nå helt utmerket på mange forskjellige områder. Strategien byr på en rekke konkrete forslag til hvordan samarbeidet kan bli enda bedre i krisetider, og det er noe Nordisk råd vil arbeide videre med framover, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Arbeidet fortsetter på distanse

Den pågående koronaepidemien påvirker også Nordisk råds arbeid. Blant annet har temasesjonen 30.–31. mars i Helsingfors blitt avlyst, og det samme gjelder rådets seminarer i Brussel 17.–18. mars.

Det politiske arbeidet i Nordisk råd stopper ikke opp til tross for koronasmitten. En del møter avholdes nå på distanse, og forberedelsene av det videre arbeidet etter at pandemien har ebbet ut, er i full gang.