Starkt stöd till Ukraina och arbete för demokrati i fokus i nytt nordiskt-baltiskt samarbetsavtal

22.09.23 | Nyhet
Timo Suslov, Baltiska församlingens president, och Jorodd Asphjell, Nordiska rådets president skriver under ett avtal.

Timo Suslov, Baltiska församlingens president, och Jorodd Asphjell, Nordiska rådets president

Fotograf
Helena Slater/norden.org
Fortsatt starkt stöd till Ukraina, samarbete inom säkerhetsfrågor samt arbete för demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter är några av de viktigaste punkterna som tas upp i det nya samarbetsavtalet för 2024–2026 mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen. Avtalet skrevs under i Tallinn den 22 september.

Fokus på Ukraina

I avtalet konstaterar man att den ryska invasionen av Ukraina är ett hot mot säkerheten globalt och att de baltiska och nordiska länderna med sin närhet till Ryssland är särskilt utsatta. De nordiska och baltiska staterna bör ge fortsatt starkt stöd till Ukraina och arbeta för att få ett slut på den ryska aggressionen och uppnå fred.

- Nu måste vi mer än någonsin visa styrka och enighet – vi bör tillsammans fortsatt visa ett starkt stöd till Ukraina, så länge det behövs, säger Nordiska rådets president Jorodd Asphjell

Demokrati och mänskliga rättigheter

En annan fokuspunkt är arbetet för demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, särskilt tillsammans med länderna i EU:s östliga partnerskap. Det här förde Jorodd Asphjell också fram i ett anförande under mötet med Baltiska församlingen.

- I dessa tider är vi särskilt tacksamma för Baltiska församlingens och de baltiska ländernas roll och långa erfarenhet som en bro mellan öst och väst. Våra två organisationer står för demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. De här värderingarna är under stor press – och vi måste kämpa för dem varje dag, sade Asphjell.

Samarbete inom cybersäkerhet

Också cybersäkerhet är ett tema som tas upp i samarbetsavtalet. Under mötet i Tallinn gjorde delegationerna ett besök på NATO:s cybersäkerhetscenter NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Arbetet med att motarbeta falska nyheter och propaganda från auktoritära regimer är ett viktigt samarbetsområde och Nordiska rådet ser att de nordiska regeringarna kunde samarbeta mer både sinsemellan och tillsammans med Baltikum

- Nordiska ministerrådet har ett ad hoc-ministerråd för digitala frågor som också inkluderar de baltiska länderna, men vi vill arbeta för att göra det här ministerrådet permanent, säger Victoria Tiblom, medlem i Nordiska rådets presidium.

Från Nordiska rådet deltog Nordiska rådets president Jorodd Asphjell, Nordiska rådets medlemmar Lars Püss och Victoria Tiblom, samt rådsdirektör Kristina Háfoss.