Jessica Polfjärd leder Nordiska rådet 2019

01.11.18 | Nyhet
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Fotograf
Sara Johannessen
Nordiska rådets president år 2019 Jessica Polfjärd ser tillbaka på den sjuttionde sessionen och är entusiastisk över substansen och relevansen i debatten. Hennes jobb i rådets ledning inleds i januari då Sverige tar över presidentskapet efter Norge.

Polfjärd, som tillhör Konservativa gruppen, vill bygga vidare på de frågor som det norska presidentskapet har drivit under 2018, men tar också höjd för nya områden.

-Först och främst kommer vi att jobba vidare med jämställdhet, klimatfrågor, gränshinder och demokrati, säger hon.

Det nordiska samarbetets roll är att ta sig an frågor som är svåra att lösa enbart nationellt, och de är många. Ett eventuellt kommande brexit riskerar att skapa många nya gränshinder och andra utmaningar också i Norden. En gemensam klimatpolitik blir också hela tiden allt viktigare.

-Klimatfrågorna berör alla, oberoende av nation, ålder och kön. Arbetet för klimatet är en gemenskap som spänner över alla grupper, inte bara för att det är rätt utan också för att det är riktigt. Många av klimatförändringarna kan vi se i de nordiska länderna väldigt tidigt, säger Jessica Polfjärd.

Fokus på ungdomar

Under samtalet med den kommande presidenten återkommer engagemanget för ungdomar flera gånger.

-Det är väldigt viktigt att ungdomarna får en positiv syn på det nordiska samarbetet, säger Jessica Polfjärd. Hon lyfter fram de ungas roll inom samarbetet, och vill driva frågeställningar som gör det nordiska samarbetet mer relevant också för de yngre generationerna. Ungdomens Nordiska råd har lyft upp t.ex valideringen av olika yrkesutbildningar och här vill Polfjärd gärna att Nordiska rådet hakar på.

-Skall vi ha en arbetsmarknad som vi gärna ser Norden som så krävs det ju att den här typen av hinder fås bort, säger hon.

Det är väldigt viktigt att ungdomarna får en positiv syn på det nordiska samarbetet

Jessica Polfjärd

Utöver arbetet för att bli av med de hinder för fri rörlighet som finns, är det viktigt att rådet försöker motverka att nya gränshinder uppkommer.

-Både nationell lagstiftning och EU-implementering kan ibland försvåra sådant som vi tycker att borde vara en enkel rörlighet, betonar Jessica Polfjärd.

Rådets vicepresident under 2019 är Gunilla Carlsson.