Utbildningssamarbete viktigare än någonsin

31.10.18 | Nyhet
Nordplus 30 år

Nordplus 30år. Jan Tore Sanner, Michael Tetzschner och Anna Ekstrøm

Fotograf
Sara Johannessen / norden
30 år av samarbete kring utbildning och språk och 8 600 barn, unga och vuxna som deltar i Nordplus mobilitetsaktiviteter varje år räcker inte. Medborgarna vill ha mer. Det är värt att fira.

OSLO: Ett antal parlamentariker, ministrar, ambassadörer och inbjudna gäster samlades i Stortingets Vandrehallen under Nordiska rådets 70:e session för att fira ett av det nordiska samarbetets mest framgångsrika program, nämligen Nordplus, som är Nordiska ministerrådets största program på utbildningsområdet inom livslångt lärande.  2018 firar Nordplus 30 år av nordiskt samarbete och 10 år av nordiskt-baltiskt samarbete. Omkring 80 miljoner danska kronor används varje år till aktiviteter där det arbetas med utbildning och språk från alla möjliga vinklar och med målgrupper från de allra yngsta till de allra äldsta. Mobilitetsaktiviteter och nätverk som utbyter erfarenheter och tillsammans skapar ny kunskap i form av gemensamma utvecklingsprojekt är centrala verktyg i programmet. På så sätt bidrar Nordplus med relevans i både det nordiska och det nordisk-baltiska samarbetet.  – Nordplus representerar Nordisk grannsämja. Utan folk-till-folk-samarbete och mobilitet över gränserna skulle Norden inte blivit den mest integrerade regionen i världen, säger Nordiska rådets president Michael Tetzschner.

Nordplus representerar nordisk grannsämja. Utan folk-till-folk-samarbete och mobilitet över gränserna skulle Norden inte blivit den mest integrerade regionen i världen.

Michael Tetzschner, Nordiska rådets president

Invånarna vill ha mer

I rapporten ”Ett värdefullt samarbete” från 2017 ger 3 000 nordbor från hela Norden sin syn på det nordiska samarbetet. Utbildning anses vara det allra viktigaste området att samarbeta om inom ramen för det formella nordiska samarbetet. Och bland unga menar över hälften att mobilitet är den viktigaste fördelen med samarbetet. Då är det ett glädjande resultat att över 8 600 deltar i mobilitetsaktiviteter och mellan 3 500 och 3 900 läroanstalter och organisationer konkurrerar årligen om medel. Andelen nya deltagare är mycket hög varje år.  Det är också ett bra resultat att alla länder, inklusive Färöarna, Grönland och Åland, är aktiva i Nordplus. 2019–2020 ska Nordplus insatsområde vara ”digitala kompetenser och datalogiskt tänkande: att förbereda elever, studenter och vuxna för ett digitaliserat samhälle”. Det gläder Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

– Jag ser verkligen fram emot att höra hur det kan stärka våra utbildningar. Alla - små barn såväl som gymnasister, vuxenstuderande och studenter - ska rustas för ett livslångt lärande där kunskaper om digitalisering är nödvändigt, säger Ekström.

Jag ser verkligen fram emot att höra hur det kan stärka våra utbildningar. Alla - små barn såväl som gymnasister, vuxenstuderande och studenter - ska rustas för ett livslångt lärande där kunskaper om digitalisering är nödvändigt.

Anna Ekström, Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister

Rustar oss för framtiden

Nordplus finansierar folk-till-folk-samarbete inom en mängd olika teman, även teman som står högt på ministrarnas dagordning i alla nordiska och baltiska länder.  2017 hade Norge temat ”Norden i omställning” som en av sina prioriteringar i ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ett exempel på Nordplus betydelse är att programmet i år delat ut omkring 17 miljoner danska kronor till projekt som handlar om hur våra samhällen kan möta nya utmaningar och ställa om till en ny vardag. Det gäller teman som integration, miljö och klimat, digitalisering och ny teknik.

– Genom programmet lyfter man upp gemensamma utmaningar såsom omställning, integration och digitalisering. Så har Nordplus i 30 år bidragit till utbyte av idéer och erfarenheter mellan länderna, säger den norska kunskaps- och integrationsministern Jan Tore Sanner.