Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Sterk nordisk støtte til den globale plastavtalen

19.09.23 | Nyhet
Brian Yurasits/unsplash
Fotograf
Brian Yurasits/Unsplash
En ny rapport som lanseres i dag under Climate Week NYC, viser at globalt koordinerte politiske tiltak kan kutte årlige mengder feilbehandlet plast med 90 %. Rapporten skal støtte opp om og informere de pågående forhandlingene for en internasjonal juridisk bindende avtale for å få slutt på plastforurensning innen 2040.

“Plastforurensningen er overalt. Uten nye og effektive kontrolltiltak vil mengden feilbehandlet plast kunne dobles på 20 år. Nå har vi mulighet for å utarbeide en effektiv plastavtale innen slutten av 2024. La oss arbeide sammen for å redusere produksjon og forbruk av plast, muliggjøre en trygg sirkulær økonomi og få slutt på plastforurensning innen 2040 for å beskytte menneskers helse og miljøet”, sier Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I dag tar Norden nok et skritt for å støtte opp om en ambisiøs global avtale om plast med lanseringen av rapporten Towards Ending Plastic Pollution by 2040: 15 Global Policy Interventions for Systems Change’. Analysen viser hvordan samkjørte globale tiltak kan få slutt på plastforurensning innen 2040.

Det haster med globalt bindende regler

“En ambisiøs, global, juridisk bindende avtale for å få slutt på plastforurensning vil være et avgjørende redskap for å få bukt med plastavfallsplagen en gang for alle. Og å levere på denne ambisjonen innebærer å redusere mengden plast som produseres, redesigne produkter for å fjerne “tankeløs” plast, altså plast med kort levetid, gå over til plastfrie erstatninger og styrke avfallshåndteringssystemene. Dette er det minste vi kan gjøre for kommende generasjoner som skal bebo vår eneste planet", sier generalsekretær for FNs miljøprogram (UNEP) Inger Andersen. 

Rapporten understreker viktigheten av omfattende, globalt bindende regler i den kommende internasjonale avtalen for å få slutt på plastforurensning, og viser videre til at ytterligere og sterkere tiltak er nødvendig for å få slutt på alle aspekter ved plastforurensning og tilpasse plastsystemet til Parisavtalen om klima. Rapporten advarer også om økende plastforurensning hvis ikke transformative globale politiske tiltak blir gjennomført.

Bekjemping av plastavfall i global skala

“Rapporten vi lanserer i dag, viser tydelig hva vi kan oppnå når vi samarbeider om felles ambisjoner. Jeg er stolt av den konstruktive og drivende rollen det nordiske samarbeidet har i arbeidet med å bekjempe plastavfall i global skala”, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Karen Ellemann.

Rapporten ble bestilt av Nordisk ministerråd for miljø og klima og utarbeidet av Systemiq.

Kunnskapsbase for forhandlinger

De senere årene har de nordiske landene arbeidet aktivt for å sikre en juridisk bindende global avtale om plastavfall i havene ved blant annet å sørge for en solid kunnskapsbase for forhandlinger ved hjelp av rapportene “International sustainability criteria for plastic products in a global agreement on plastic pollution” og “Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution”. 

Nordiske ambisjoner for plast

Ved to tidligere anledninger har de nordiske miljø- og klimaministrene underskrevet ministererklæringer som klargjør felles nordiske ambisjoner for plastområdet.

“Nordisk ministererklæring om en global avtale om plastforurensninger og ambisjoner for FNs miljøforsamling 5.2”, signert i 2021, og “Nordisk regjeringsdeklarasjon om behovet for en ny global avtale for å hindre marin plastforsøpling”, signert i 2020.