Vahvaa pohjoismaista tukea kansainväliselle muovisopimukselle

19.09.23 | Uutinen
Brian Yurasits/unsplash
Valokuvaaja
Brian Yurasits/Unsplash
New Yorkin ilmastoviikolla julkistettiin tänään uusi raportti, jonka mukaan koordinoiduilla globaaleilla politiikkatoimilla voitaisiin vähentää jätehuollon ulkopuolelle vuosittain jäävän muovin osuutta 90 %. Raportin tarkoituksena on tarjota tukea ja tietoa meneillään oleviin neuvotteluihin, joissa pyritään saamaan aikaan oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus muovisaastumisen lopettamisesta vuoteen 2040 mennessä.

”Muovisaastuminen on kaikenkattavaa. Ellei uusia ja tehokkaita valvontatoimenpiteitä oteta käyttöön, jätehuollon ulkopuolelle jäävän muovin osuus uhkaa kaksinkertaistua 20 vuodessa. Nyt meillä on mahdollisuus kehittää tehokas muovisopimus vuoden 2024 loppuun mennessä. Pyritään siis yhdessä vähentämään muovin tuotantoa ja kulutusta, mahdollistamaan turvallinen kiertotalous ja lopettamaan muovisaastuminen vuoteen 2040 mennessä ihmisten ja ympäristön terveyden edistämiseksi”, sanoo Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide. 

Pohjoismaat jatkavat tänään kunnianhimoisen muoviroskasopimuksen edistämistä julkaisemalla raportin Towards Ending Plastic Pollution by 2040: 15 Global Policy Interventions for Systems Change. Analyysi osoittaa, miten muovisaastuminen saadaan loppumaan yhteisillä globaaleilla täsmätoimilla vuoteen 2040 mennessä.

Tarvetta kattaville ja sitoville määräyksille

”Kunnianhimoinen, kansainvälinen ja oikeudellisesti sitova sopimus on olennaisen tärkeä työkalu, kun maat pyrkivät kokonaan eroon muovisaastumisen aiheuttamasta vitsauksesta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muovintuotannon vähentämistä, tuotteiden uudelleensuunnittelua kerta- ja lyhytkäyttöisen muovin karsimiseksi, muovittomiin vaihtoehtoihin siirtymistä sekä jätehuoltojärjestelmien vahvistamista. Tämä on vähintä, mitä voimme tehdä tuleville sukupolville, jotka asuttavat aikanaan tätä ainoaa maapalloamme”, sanoo YK:n ympäristöohjelman (UNEP) pääsihteeri Inger Andersen. 

Raportti korostaa, että tulevaan kansainväliseen muoviroskasopimukseen tulisi saada kattavat ja sitovat määräykset. Lisäksi tarvitaan järeitä lisätoimia, jotta muovisaastumisesta päästäisiin kokonaan eroon ja muovijärjestelmästä tulisi Pariisin ilmastosopimuksen mukainen. Raportti varoittaa myös muovisaastumisen pahenemisesta, ellei käyttöön oteta vaikuttavia globaaleja politiikkatoimia.  

Yhdessä globaalia muovisaastumista vastaan

”Tänään julkistamamme raportti on selvä osoitus siitä, mitä yhteisten tavoitteiden edistämisellä voidaan saavuttaa. Olen ylpeä pohjoismaisen yhteistyön rakentavasta ja aloitteellisesta toiminnasta globaalin muovisaastumisen ehkäisyssä”, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann toteaa.

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto tilasi uuden muoviraportin Systemiq-konsulttiyhtiöltä.

Tietopohjaa neuvottelujen tueksi

Pohjoismaat ovat viime vuosina pyrkineet aktiivisesti edistämään oikeudellisesti sitovan kansainvälisen muoviroskasopimuksen aikaansaamista tarjoamalla vahvaa tietopohjaa neuvottelujen tueksi. Esimerkkinä ovat raportit ”International sustainability criteria for plastic products in a global agreement on plastic pollution” ja ”Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution”.

Pohjoismaisia muovitavoitteita

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit ovat lisäksi allekirjoittaneet kaksi julkilausumaa, joissa he selventävät Pohjoismaiden tavoitteita muovialalla. 

Vuonna 2021 allekirjoitettiin ”Pohjoismaiden ministerien julkilausuma kansainvälisestä muoviroskasopimuksesta ja UNEA 5.2:een liittyvistä tavoitteista” ja vuonna 2020 ”Pohjoismaiden ministerien julkilausuma merten muoviroskaa ehkäisevän uuden kansainvälisen sopimuksen tarpeesta”.