GRIM - Danmark

GRIM
Fotograf
Supermercat
Försäljning av fula grönsaker och frukter är bra för klimatet och miljön.

GRIMs grundare har med minimala resurser lyckats etablera ett koncept som lyfter fram en avfallsprodukt i livsmedelskedjan. Hela 0,8 miljoner ton ekologiska frukter och grönsaker går årligen till spillo för att de av utseendemässiga orsaker inte kan omsättas på marknaden.

 

GRIM säljer de fula (danska ’grim’ = ful) överskottsprodukterna på två sätt: dels till privata konsumenter som kan beställa grönsakslådor, dels till företag som exempelvis juicetillverkare, restauranger och matserveringar.

 

GRIM bidrar därigenom till hållbar produktion och konsumtion, eftersom resurserna, bland annat produktionstid, areal och vatten, inte slösas på produkter som inte kan omsättas. Därmed kommer alltså produkter som tidigare har betraktats som avfall till användning och det bidrar till en optimerad styrning av våra gemensamma naturresurser, som mark och vatten.