GRIM - Danmark

GRIM
Fotograf
Supermercat
Salg af grimme grøntsager og frugter er godt for klima og miljø.

GRIMs grundlæggere har med minimale ressourcer formået at iværksætte et koncept, som sætter fokus på et spildprodukt i fødevareværdikæden. 0,8 mio. tons økologisk frugt og grønt går hvert år til spilde, fordi de på grund af deres udseende ikke kan afsættes på markedet.

 

GRIM sælger de grimme overskudsprodukter på to måder: dels til private forbrugere gennem grøntsagskasse-abonnementer og dels til virksomheder som f.eks. juicefabrikanter, restauranter og kantiner.

 

På den måde bidrager GRIM til at sikre bæredygtighed både på produktions- og forbrugssiden, eftersom ressourcer som produktionstid, areal og vand ikke spildes på et produkt, der ikke kan afsættes. Dermed får vi altså brugt et produkt, som tidligere har været at betragte som affald, hvilket bidrager til en optimeret styring af fælles naturressourcer som land og vand.