GRIM - Danmark

GRIM
Fotograf
Supermercat
Salg av stygge grønnsaker og frukter er bra for klima og miljø.

GRIM er nominert til Nordisk råds miljøpris 2019. 

GRIMs grunnleggere har med minimale ressurser greid å iverksette et konsept som setter fokus på et avfallsprodukt i matverdikjeden. 0,8 millioner tonn økologisk frukt og grønnsaker går til spille hvert år fordi de ikke kan omsettes på markedet av utseendemessige grunner.

 

GRIM selger de stygge overskuddsproduktene på to måter, dels til private forbrukere gjennom grønnsakskasse-abonnement og dels til bedrifter som for eksempel juicefabrikanter, restauranter og kantiner.

 

På denne måten bidrar GRIM til å sikre bærekraft både på produksjon- og forbruksiden, ettersom ressursene, for eksempel produksjonstid, areal og vann ikke kastes bort på et produkt som ikke kan omsettes. Slik får vi altså brukt et produkt som tidligere har vært å betrakte som avfall, og vi får optimert styringen av felles naturressurser som land og vann.