Jóanes Nielsen

Jóanes Nielsen
Fotograf
Birgir Kruse
Jóanes Nielsen: Gudahøvd. Diktsamling, Mentunargrunnur Studentafelagsins, 2017.

Den på en gång primitiva och storslagna titeln är betecknande för stämningen i Jóanes Nielsens tionde diktsamling Gudahøvd (Gudahuvud, opublicerad översättning till nynorska av Lars Moa). Så är även spåren av den prosaiska världen, vilka är genomgående i Jóanes Nielsens lyriska produktion. Det är fem år sedan Jóanes Nielsen senast utgav dikter, men under den tiden har han skrivit både dramatik och romaner.

Bakom illustrationerna i boken står Jóanes Nielsens partner, Rannvá Holm Mortensen. De är expressiva och enkla linoleumtryck som passar till bokens stämning och stil.

Det är ett slitet diktjag i en sliten värld som vi möter i många av dikterna, en halvgammal poet som vi kan känna igen från andra, tidigare dikter, som med lika delar humor och dödsförakt registrerar kroppens åldersbetingade slitage och lekamens gradvisa förfall. I dikten “Prostataherrerne” förekommer en nästan surrealistisk beskrivning av det som är en realitet för många män med prostataproblem, som varje natt vaknar otaliga gånger för att gå på toaletten.

Du kan sjå dei overalt

herrane med prostataproblem.

Tre, fire gonger kvar natt går dei på klosettet

viss urinen frå dei vart samla i reservoar og sidan sleppt ut

hadde det vore snakk om ei fleire tusen tonn tung bølgje

ein sur, nådelaus brottsjø

av forgjengelegdom...

Kroppen har i många år haft en nästan demonstrativ plats i Jóanes Nielsens dikter, och det inte fråga om ett skönt, idealiserat andens tempel, utan om den förgängliga, sexualiserade och animaliserade lekamen. Vi liknar djuren, och i en dikt ställs frågan huruvida “du”, alltså vi som läser, har sett vår kvinna förrätta sina naturbehov; det gör hon som hunden eller råttan. Men det finns ingen reservation i denna beskrivning, tvärtom är det djuriska draget uttryckligen en av grunderna till att diktjaget älskar sin kvinna.

Förgängligheten är dessa dikters viktigaste brännstoff. Flera av dem handlar om att dikta och att leva, och hållningen är existentialistisk, men med uppmärksamheten riktad mot allt levande, både när det handlar om en liten norsk fågel som flyger in i en ruta i den lilla byn Norðdepli, och den växande ensamheten som hör ihop med diktartillvaron, eller de många väntrum där man väntar på nya organ, småkakor eller bara livet och döden.

Emellanåt diktas det om en sjuk och sliten planet – som om det är själva tillvarons fysiska grundlag som faller sönder under diktjaget och avslöjar en existentiell förbindelse:

Om vi har to eller to hundre hundeslag

eller om jorda slenger av seg ein ti tusen år

kva så? Vi klarer oss også utan blåbær

lønnetrea

og angen av tulipanar.

Sædbankane har for lenge sidan overtatt fedrane si rolle.

La oss snakke rett frå levra:

Ein sjuk planet

roterer like godt som ein grøn av sorten.

Under de ironiserande formuleringarna är inställningen tydlig. Dikten om de smörälskande bröderna Price får en oväntad vändning, när den innehållsmässigt skiftar från kulinarisk matlagning till en poetik som kräver att dikten är modig nog att kasta sig ut från fjället, vilket fordrar tillit till de poetiska änglarna. När det sedan en gång sker att änglarna inte möter upp, faller dikten ner och slår sig illa och måste ta magnecyl medan bröderna Price avsmakar den kungliga såsen.

Man förnimmer en speciell berättarglädje i Jóanes Nielsens dikter, som nästan påminner om små koncentrerade romaner med stora historier och livsåskådningar från en svunnen tid, allt medan de agerande personerna förefaller märkligt närvarande och på plats här och nu. Detta gäller till exempel dikten där ett strömavbrott resulterar i ett särpräglat besök, då de två trosfränderna och reformatoriska huvudpersonerna, Luther och Melanchton, ger sig till känna hemma hos diktjaget. Det finns flera av detta slags flertydiga pärlor i diktsamlingen, och var och en av dem formulerar på sitt sätt livets betingelser och sammanhang. Helvetet finns på jorden, och Gud existerar inte, men ändå ber man till honom, eftersom:

Herre

vi som har fjerna helvetet på den andre sida av døden

maktar ikkje å rydde av vegen helvetet på denne sida av døden

hyklarane og løgnarane sitt helvete

helvetet mellom klassar og nasjonar

åh! gi meg attende det gamle helvetet

det kler oss betre.

Dagane blir stadig meir steinete

vågar meg så vidt til å seie det

men la meg vere ei urt mellom steinane i muren

er det for mykje å krevje

så berre eit godsleg ord som gløttar opp ei dør.

Ta frå meg det som eg har igjen av tenner

løys neglene av fingrane

eg tar til takke med kort sagt alt

berre ikkje døden...