WWF Världsnaturfonden

WWF Världsnaturfonden
Fotograf
WWF Världsnaturfonden
WWF Världsnaturfonden jobbar för en #nollvision för marin förorening.

WWF Världsnaturfonden i Norge nomineras för sitt mångåriga arbete för ett rent hav och speciellt deras förslag till norska politiker om nollvision för plast. Förslaget var starten på den globala förpliktelsen framställd under FN:s miljöförsamling i december 2017 där över 100 miljöministrar från hela världen ställde sig bakom målsättningen att stoppa utsläpp av plast till världshaven. WWF Världsnaturfonden har också arbetat tillsammans med NRK för att spela in en dokumentärserie med målet att öka den allmänna kunskapen om plast i havet. WWF bemästrar konsten att balansera mellan att jobba konstruktivt med påverkning av politiker och samtidigt öka kunskapen i samhället som gör det förstnämnda möjligt. 

Mer information