WWF Verdens Naturfond

WWF Världsnaturfonden
Fotograf
WWF Världsnaturfonden
WWF Verdens Naturfond jobber for en #nullvisjon for marin forurensning.

WWF Verdens Naturfond innstilles for sitt arbeid for rent hav over flere år og spesielt forslaget til norske politikere om nullvisjon for plast, som var starten på den globale forpliktelsen som ble framlagt under FNs miljøforsamling i desember 2017, da over 100 miljøministre fra hele verden stilte seg bak målsettingen om å stanse utslipp av plast til verdenshavene. WWF Verdens Naturfond har også jobbet sammen med NRK for å spille inn en dokumentarserie for å øke kunnskapen i befolkningen rundt plast i havet. WWF mestrer balansekunsten mellom å jobbe konstruktivt med påvirkning av politikere og samtidig øke kunnskapen i samfunnet som gjør førstnevnte mulig. 

Mer informasjon