WWF Verdensnaturfonden

WWF Världsnaturfonden
Fotograf
WWF Världsnaturfonden
WWF Verdensnaturfonden arbejder med en #nulvision for havforurening.

WWF Verdensnaturfonden i Norge nomineres for sit mangeårige arbejde for et rent hav og i særdeleshed for deres forslag til norske politikere om en nulvision for plast. Forslaget blev startskuddet til den globale forpligtelse, der blev fremlagt i FN’s Miljøforsamling i december 2017, hvor mere end 100 miljøministre fra hele verden bakkede op om målsætningen om at stoppe udledningen af plast til verdenshavene. WWF Verdensnaturfonden har også arbejdet sammen med NRK om en dokumentarserie, som har til formål at øge den generelle befolknings viden om plast i havet. WWF mestrer den svære kunst at balancere mellem at arbejde konstruktivt med at påvirke politikere, samtidig med at de bidrager til en øget viden i samfundet, som gør det førstnævnte muligt. 

Mere information