Innehåll

22.09.21 | Nyhet

Vi behöver en digital politik för den gröna omställningen

Digital innovation är en nyckelfaktor för den framtida gröna ekonomin. Norden och Baltikum har en bra utgångspunkt men saknar en övergripande politik som integrerar det digitala med det gröna. Enligt en ny rapport är det viktigt att förse alla medborgare med både digital och grön kompet...

01.07.21 | Nyhet

Nordiska rådet kräver stärkt samarbete mot cyberhot

Det krävs mer samarbete både på nordisk och internationell nivå i kampen mot cyber- och hybridhot. Det budskapet kom klart fram under en debatt om cybersäkerhet på Nordiska rådets digitala temasession, som avslutades på onsdagen. I debatten krävde flera av rådets ledamöter stärkt cybers...

29.09.20 | Deklaration

Ministerförklaringen Digital North 2.0

Denna förklaring, som utarbetats av Nordiska ministerrådets danska ordförandeskap 2020, bygger på de nordiska och baltiska ländernas gemensamma prioriteringar och är en fortsättning på den tidigare ministerförklaringen, Digital North 2017–2020, de nordiska statsministrarnas 5G-avsiktsfö...

25.03.19 | Information

Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.