Innehåll

11.01.21 | Nyhet

Ny tävling för att hitta innovatörer för smarta städer

Nystartade teknikföretag i Norden och Baltikum bjuds i dag in för att delta i en ny tävling. Målet är att hitta innovativa digitala lösningar på städers utmaningar som har blivit mer angelägna till följd av covid-19-krisen.

29.12.20 | Nyhet

Året der gik i det nordiske samarbejde

2020 har budt på uventede udfordringer for det nordiske samarbejde som følge af COVID-19-pandemien. Ikke desto mindre har der været masser af begivenheder og udviklinger i nordisk regi. Her er et samlet overblik over nogle af de vigtigste historier fra året der gik i det nordiske samarb...

29.09.20 | Deklaration

Ministerförklaringen Digital North 2.0

Denna förklaring, som utarbetats av Nordiska ministerrådets danska ordförandeskap 2020, bygger på de nordiska och baltiska ländernas gemensamma prioriteringar och är en fortsättning på den tidigare ministerförklaringen, Digital North 2017–2020, de nordiska statsministrarnas 5G-avsiktsfö...

25.03.19 | Information

Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.