Innehåll

15.04.21 | Nyhet

Oro över nordisk e-legitimation

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden är oroade över hur Nobid-projektet framskrider. Ett ömsesidigt erkännande av nationella e-id-lösningar är beroende av att samtliga nordiska länder ser till att deras nationella e-legitimationer kan anslutas till de andra lände...

16.03.21 | Nyhet

Digitalisering kan hjälpa oss att öka takten i den gröna omställningen

Hur kan de nordiska och baltiska länderna använda digitalisering för att driva på en grön återhämtning? Detta stod högst på dagordningen när de nordiska och baltiska digitaliseringsministrarna träffade EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager.

29.09.20 | Deklaration

Ministerförklaringen Digital North 2.0

Denna förklaring, som utarbetats av Nordiska ministerrådets danska ordförandeskap 2020, bygger på de nordiska och baltiska ländernas gemensamma prioriteringar och är en fortsättning på den tidigare ministerförklaringen, Digital North 2017–2020, de nordiska statsministrarnas 5G-avsiktsfö...

25.03.19 | Information

Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.