Lulu Ranne, Nordiska rådets vicepresident 2022

Lulu Ranne vid Nordiska rådets session 2021
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Lulu Ranne har valts till Nordiska rådets vicepresident för 2022.

Lulu Ranne valdes in i Finlands riksdag 2019, där hon sitter i den sannfinländska riksdagsgruppen. Hon är vice ordförande i riksdagsgruppen.

Samma år som Ranne valdes in i riksdagen blev hon också medlem i Nordiska rådet. Hon är ordförande i Nordiska rådets gränshindergrupp, som arbetar för den fria rörligheten i Norden. I Nordiska rådet tillhör Lulu Ranne partigruppen Nordisk frihet. Hon är också vice ordförande i Finlands delegation i Nordiska rådet.

Till utbildningen är Lulu Ranne diplomingenjör i byggnadsteknik från Tammerfors tekniska universitet.