Finlands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2022

Lulu Ranne & Erkki Tuomioja på Nordiska rådets session 2021
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Den nordiska välfärdsmodellen uppskattas allmänt som en av de nordiska ländernas viktigaste landvinningar. De nordiska länderna ligger i täten när det gäller olika välfärds- och lyckoindikatorer. Coronavirusepidemin har dock förändrat världen och ställt de nordiska länderna inför nya utmaningar. I den här situationen testas också hållbarheten hos den nordiska modellen.

Vi behöver en gemensam vision om vart världen är på väg och vilken del vi har i den, så att vi kan lösa gemensamma utmaningar som en gemensam front.

Ett nordiskt framtidskonvent har aldrig hållits. Under ordförandeskapet kunde en framtidsdiskussion till exempel föras med statsministrarna vid plenarsammanträdets toppmöte i oktober 2022. Det är angeläget att förtydliga rådets egen verksamhet och sätta upp långsiktiga strategiska mål samt att ta fram effektiva arbetssätt.

Under Finlands ordförandeskap firar vi Nordiska rådets 70-årsjubileum, vilket ger oss ett utmärkt tillfälle att tillsammans hitta arbetssätt som kunde göra det nordiska samarbetet mer effektivt och strategiskt.