Islands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2020

Under sitt presidentskap kommer Island att lyfta tre prioriterade områden: att slå vakt om demokratin, värna den biologiska mångfalden och stärka kunskapen i de nordiska språken.

Content