Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island ny president för Nordiska rådet

31.10.19 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný Harðardóttir
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiska rådets president och vice president för 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný Harðardóttir.

Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island är president för Nordiska rådet för 2020. Hon valdes vid rådets session som avslutades i Stockholm på torsdagen.

Under 2020 är det Island som har presidentskapet i Nordiska rådet. Island har valt att lyfta tre prioriterade områden: att slå vakt om demokratin, bland annat genom att bekämpa ”fake news”, värna den biologiska mångfalden och stärka kunskapen i de nordiska språken.

- Vi sätter starkt fokus på den biologiska mångfalden och fäster särskild vikt dels på att engagera unga i Norden i arbetet med biologisk mångfald och dels på den biologiska mångfalden i havet. Med tanke på vad som händer med klimatet i världen i dag är det här arbetet av yttersta vikt, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir, som representerar Mittengruppen i Nordiska rådet.

Kampen mot "fake news"

När det gäller ”fake news” vill Island bland annat söka svar på hur myndigheter, politiker, civilsamhället och andra samhällsinstitutioner kan agera på spridningen av vilseledande information. Island vill också se på vilken roll det nordiska samarbetet kan spela i kampen mot falska nyheter och i värnandt av demokratin.

De tredje området som Island och den nya presidenten lyfter fram är språkförståelsen i Norden. Studier pekar på att nordborna blir allt sämre på att förstå varandra, både vad gäller förståelse av det talade språket och förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt.

Viktigt slå vakt om små språk

Det är oroande säger Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hon betonar att folk som förstår varandras språk också får en djupare förståelse för varandra och andras kulturer och historia.

- Vi kan bli bättre och mer medvetna om vikten av att slå vakt om våra språk. De är alla små språk, och engelskan tränger på överallt.

Silja Dögg Gunnarsdóttir är president för 2020. Hon efterträder Hans Wallmark från Sverige. Oddný Harðardóttir från Den socialdemokratiska gruppen valdes till vice president.

Silja Dögg Gunnarsdóttir har varit medlem av det isländska parlamentet Alltinget sedan 2013.

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.