Islands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2020

Under sitt presidentskap vil Island fokusere på tre prioriterte områder: å hegne om demokratiet, verne det biologiske mangfoldet og styrke kunnskapen om de nordiske språk.

Content